11. april 2016

Jobmuligheder for landbrugsinteresserede unge blomstrer

Uddannelse

Hvert år vælger cirka 80 studerende at begynde på en bacheloruddannelse i Naturressourcer på Københavns Universitet. Flere af dem har inden studiet stiftet kendskab med landbruget, og ved de gerne vil gå den vej. Naturressourceuddannelsen giver dem en bred faglig ballast, hvor akademisk viden kobles med praktisk erfaring.

Naturressourceuddannelsen på Københavns Universitet er en af de uddannelser, som uddanner fremtidens landbrugskonsulenter. Bacheloruddannelsen og de tilhørende kandidatuddannelser ønsker at koble landbrugsvirksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft med tilpas diversitet til, at kandidaterne kan imødekomme de krav, arbejdsmarkedet stiller og behovet for at se natur og mennesker i samspil. Uddannelsen er en naturfaglig akademisk uddannelse med et samfundsvidenskabeligt perspektiv.

Som studerende på Naturressourcer er der fokus på, hvordan der bedst arbejdes med og i naturen. Uddannelsen er løsningsorienteret, og giver de studerende forståelse for de biologiske, økologiske og kemiske processer, som er grundlaget for fødevareproduktion, biodiversitet og miljøet. Menneskeskabte processer tages også med undervejs, hvor der er fokus på forvaltning, naturbeskyttelse og miljøøkonomi.

Foto: Københavns Universitet

Trods den akademiske tilgang til læring er den praktiske erfaring i fokus på uddannelsen.

”Vi uddanner ikke agronomer, der kun har siddet med næsen i bøgerne. Vi lytter selvfølgeligt til erhvervet og for at matche kandidaterne til det, der efterspørges, sørger vi for, at de studerende får jord under fødderne og lærer, hvordan de arbejder praktisk med deres felt,” forklarer uddannelsens studieleder Andreas de Neergaard fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab ved Københavns Universitet.

Størstedelen af de studerende læser videre på en kandidatuddannelse efter bachelordelen. Mange af dem vælger at læse en kandidat i fx Agronomi eller Naturressourcer og udvikling

Nyt initiativ fra landbrugets vidensvirksomheder

”Der er stor efterspørgsel på vores kandidater, både inden for planteproduktion og miljøforvaltning. En udvikling vi forventer fortsætter og skyldes, at vi har formået at stykke en uddannelse sammen, som imødekommer det behov, som landbrugserhvervet har.” fortæller Andreas de Neergaard.

Studielederen mener, at landbruget har brug for konsulenter, der kan koble miljøhensyn med mennesket og samtidig forstår de økonomiske aspekter. En betragtning som SEGES’ udviklingschef Jakob Lave er enige i.

”I takt med at landmændenes kompetencer og behov stiger vil deres forventninger til rådgivningen også stige. Derfor har branchen behov for at tiltrække de rigtige rådgivere, der kan udfordre fremtidens landmænd. Der er både behov for, at rådgiverne bliver mere specialiserede, og at de formår at trække viden over i landbruget fra andre brancher,” siger Jakob Lave.

Foto: Lenneart Søgaard

Erhvervslivet efterspørger i høj grad kandidater med en baggrund i agronomi eller lignende. Det har fået SEGES og en række rådgivningsvirksomheder til at søsætte kampagnen We Grow Business. En sammenslutning af 32 konsulentvirksomheder inden for landbrugs- og fødevareerhvervet er gået sammen i kampagne. I alt beskæftiger virksomhederne tilsammen ca. 2000 medarbejdere. We Grow Business fører studerende og nyuddannede sammen med virksomheder for at kunne tiltrække de unge kandidater til virksomhederne.

Kampagnen er en reaktion på den generelle samfundstendens, der også gør sig gældende inden for landbruget: De ældre medarbejderårgange er på vej på pension, og de yngre årgange, der skal overtage på arbejdsmarkedet, er små.

”Derfor bliver der i fremtiden kamp om talenterne – også inden for landbruget. Målet med kampagnen er derfor at få tiltrukket de bedste konsulenter til rådgivningsvirksomhederne, så landmændene kan få den bedste rådgivning – også om 10 år,” fortæller Jakob Lave.