13. juni 2016

Forskertalent vil sikre ulande korn trods klimaforandringer

Forskertalent

Adjunkt Elizabeth Neilson fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet har modtaget en Sapere Aude Forskertalent bevilling til at arbejde med tørketolerancen hos kornsorten durra, som er hovedfødekilde for mere end 500 millioner mennesker i især udviklingslande.

Adjunkt Elizabeth Neilson med kornsorten durra. Foto: Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet

”Tørke og højere temperaturer er nogle af de forventede effekter af klimaforandringer. Det vil have en stor indflydelse på vores fødevareafgrøder globalt set. De planter, vi spiser, er alle tilpasset til at kunne overleve i det klima, de gror i nu, men hvis det klima ændrer sig, kan planterne måske ikke overleve,” forklarer adjunkt Elizabeth Neilson fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet og fortæller videre om sit projekt som Sapere Aude Forskertalent:

”Mit projekt fokuserer på tørketolerance hos kornsorten durra, som er hovedfødekilde for mere end 500 millioner mennesker i verden, hovedsageligt i udviklingslandene. Her vil jeg især undersøge, hvad der sker med det essentielle næringsstof nitrogen i durra under og efter en tørkeperiode.”

Fokus er på durras evne til modstå tørkeperioder og genoptage væksten efter tørkens ophør ved at optimere plantens evne til at remobilisere kvælstof med fokus på omsætningen af aminosyren tyrosin.

Forskningsforsøg med durra. Foto: Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet

Store perspektiver
Projektet vil desuden medvirke til udvikling af en helt ny fænotype-platform, der – baseret på planternes udseende – kan udvælge de bedste ’tørke-overlevere’ blandt planterne på en automatiseret og hurtig måde. De langsigtede perspektiver på projektet er dermed at udvikle flere nye afgrødesorter med forbedret evne til at tolerere, modstå og endda trives under ekstremt stressende miljøbetingelser.

”Min forskning er en lille, men meget vigtig brik i puslespillet om at sikre modstandsdygtige planter i fremtiden, som i sidste ende kræver partnerskab mellem mange forskellige kompetencer såsom forskere, planteavlere og landmænd,” siger Elizabeth Neilson.