15. april 2016

Nye analytiske metoder kan afsløre fødevaresvindel

Fødevaresikkerhed

I Danmark har vi de seneste år oplevet snyd med bl.a. kød, vin, slik og honning, og det bliver mere og mere udbredt.Adjunkt Kristian Holst Laursen fra Københavns Universitet, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, arbejder på at udvikle nye analytiske metoder til at afsløre hvor og hvordan fødevarer er produceret.

Snyd med madvarer er i dag et reelt problem, og det kan være svært for forbrugerne at gennemskue eller overhovedet opdage, om deres fødevarer har været under de fødevarekriminelles lyssky behandling. De kriminelle er både organiserede og kreative, og der svindles med alt fra sukkertilsætning i honning, græs i tebrevene til oprindelsen af frugt, grønt og korn.

Adjunkt Kristian Holst Laursen fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab ved Københavns Universitet, undersøger i forskningsprojektet COM-ISO, hvordan nye analytiske metoder kan anvendes til at bestemme ægtheden af plantebaserede fødevarer. Danske forbrugere er i stigende grad optaget af fødevarernes kvalitet og køber derfor gerne økologisk. En stigende efterspørgsel af økologiske produkter betyder også, at det for fødevaresvindlerne bliver et mere og mere interessant marked at bevæge sig ind på.

Desværre kan man ikke udelukkende via analyser af pesticidrester vurdere, hvorvidt et importeret æble er dyrket under korrekte økologiske betingelser, eller om det kommer fra det korrekte land.

Der er altså behov for nye og mere specifikke analytiske metoder. Gennem længere tid og som forløber til COM-ISO, har der derfor været fokus på at udvikle analytiske metoder, som kan anvendes til at sikre og bevare tilliden til de danske og udenlandske økologiske produkter.

”De analytiske metoder vi i dag kender har ofte svært ved at fastslå eller spore, hvor og hvordan en plante er dyrket. I COM-ISO projektet forsøger vi ved hjælp af isotop ratio analyse af specifikke kemiske forbindelser, at fastslå planters autenticitet,” forklarer Kristian Holst Laursen.

Forskning har tidligere vist, at planters sammensætning af grundstoffer er styret af deres dyrkningssted – det vil sige jordtypen, klimaet osv. Zoomes der ind på enkelte grundstoffer ved, at man i stedet kigger på stabile isotoper, kan det desuden bestemmes, hvordan planter er gødsket – er der f.eks. anvendt husdyrgødning eller kunstgødning, hvilket er vigtigt at vide, når man køber et økologisk produkt.

”Mange biologiske processer skelner mellem isotoper af samme grundstof. Det sker blandt andet for kvælstof og ilt, når gødning omsættes i jorden. Det betyder, at gødningen får en unik isotop signatur, som overføres til planten, når næringsstofferne optages gennem rødderne. I COM-ISO undersøger vi disse isotop signaturer i specifikke kemiske forbindelser i planter,” uddyber Kristian Holst Laursen.

International bekæmpelse af svindel

Som forbruger har man krav på at vide om fødevarerne er ægte, og at der ikke er blevet svindlet med kvaliteten og oprindelsen af produkterne. Der er netop nu stort internationalt fokus på at udvikle nye systemer til at afsløre fødevaresvindel – og helst på så tidligt et stadie, at produkterne ikke når ud i butikkerne.

Fornyligt var verdens førende eksperter indenfor fødevaresikkerhed og autenticitet samlet til konference i Prag i forbindelse med det årlige møde i EU projektet FoodIntegrity.

”I FoodIntegrity samarbejder vi med 60 partnere fra 20 lande om at bekæmpe fødevaresvindel i EU og Kina. Vi er nu ca. halvvejs i projektet, og hver gang vi mødes i konsortiet, kan partnerne fortælle om nye fødevareskandaler i deres hjemlande. Man kan ikke undgå at blive forundret over de fødevarekriminelles kreativitet, og alle eksperter er enige om, at det kræver en samlet international indsats at komme et skridt foran madsvindlerne,” fortæller Kristian Holst Laursen.

Det forventes, at de nye analytiske metoder fra COM-ISO i fremtiden kan fungere som et værktøj til at forbedre kontrolsystemerne og fælde svindlerne. For forbrugerne betyder det øget fødevaresikkerhed og troværdighed i forhold til det produkt, de betaler for.

I sjældne tilfælde er der tale om svindel, som har sundhedsmæssige konsekvenser for forbrugerne, men oftest rammer madsvindlen forbrugernes pengepung. For forbrugerne er der en tryghed i at vide, at det man reelt køber, også er det man får.

Se Kristian Holst Laursen fortælle om, hvordan der svindles med alt fra kød til te og honning i Madmagasinet på DR.

www.facebook.com/madmagasinetDR1/