17. maj 2016

Løsninger på klima- og miljøproblemer kan ligge hos verdens landmænd og fiskere

borgerforskning

Hvorfor er verdens klima- og miljøproblemer stadig ikke løst, når utallige dygtige forskere arbejder på højtryk for at komme med svar? Fordi svarene måske ligger hos ’de almindelige mennesker’. Det konkluderer Finn Danielsen i sin doktorafhandling, der forsvares på Københavns Universitet d. 20. maj.

Lokal fisker og jæger tager noter i felten. Foto: Finn Danielsen

Tænk hvis det ikke kun er forskerne, der kan lave forskning. Det er den grundlæggende tanke bag biolog Finn Danielsens doktorafhandling, som han skal forsvare d. 20. maj på Københavns Universitet. Heri beskriver han denne spirende erkendelse, som han kalder en ’game changer’, og som ifølge ham har potentialet til at revolutionere måden, som vi driver forskning på i miljø og natur. Forhåbningen er bl.a., at denne nye form for ’allemandsviden’ kan hjælpe med at skabe bedre, mere målrettede løsninger på f.eks. miljø- og klimaproblemer. Finn Danielsen forklarer, at mennesker i den forstand er en utappet ressource.

”Det har hele tiden været dér lige for næsen af os, og alligevel har ingen set det: At der bor mennesker på hver en flække land. At dem der lever tættest på naturen ofte ved rigtigt meget om den. Og at de teknologiske fremskridt, især inden for kommunikation og satellitteknologi, nu gør det muligt at frigive det enorme videnspotentiale, som landmænd, fiskere og andre brugere af naturen ligger inde med,” siger Finn Danielsen og tilføjer: 

”Erkendelsen betyder, at både den rumlige og tidsmæssige ramme for data om naturen nu kan blive langt bredere og dermed bedre. Dermed kan produktion, beskyttelse og forvaltning af naturen blive i stand til at følge med de hastige ændringer i naturen, som det alligevel ofte er de lokale naturbrugere, der registrerer først. På den måde kan vi reducere de negative effekter og drage nytte af de positive effekter af klimaændringerne,” siger han.

Borgeres resultater lige så gode som videnskabsmænds
Finn Danielsen forklarer nærmere om, hvordan det hele rent praktisk kan komme til at forløbe:

Hør Finn Danielsen fortælle mere 20. maj.

”Det går ud på, at de lokale mennesker selv følger med i naturen og med simpel teknologi tolker og kommunikerer deres resultater. Hidtil har mange forskere ment, at viden fra landmænd og fiskere og andre, der er direkte afhængige af naturen som levebrød, ikke er brugbar og ikke er til at stole på. Det nye redskab er afprøvet i ti lande, fra troperne til Arktis. Resultaterne viser, at landmænds og fiskeres viden kan blive ligeså værdifuld som forskernes.” 

På den måde  kan man samle viden om naturen fra ringe udforskede områder verden over, fortæller Finn Danielsen. Ifølge hans afhandling er forskernes styrke, at de er omhyggelige med at dokumentere deres metoder, ligesom de generelt registrerer flere parametre. Men landmænd og fiskere kan mobilisere datamængder i en helt anden størrelsesorden og også fra områder, hvor der måske ingen forskere er. De nye undersøgelser viser, at de lokale naturressourcebrugeres data er pålidelige og kan have potentiale til at forkorte tiden mellem observation og handling til gavn for både lokalsamfund og miljø. 

Store ambitioner er nødvendige
Forskerkollega og samarbejdspartner på projektet, lektor Per Moestrup Jensen fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab ved Københavns Universitet, støtter op omkring projektets vigtighed:

“Finn Danielsens doktorafhandling repræsenterer kulminationen på årtiers passioneret indsats i samarbejde med NGO’er, regeringer og universiteter verden over. Hans tese; at de socio-økonomiske bidrag til en bæredygtig naturressourceudnyttelse manifesteres stærkt ved en mobilisering af landmænds og fiskeres viden, repræsenterer et grundlæggende skifte i den moderne naturforvaltning. I dette ligger der også, at en anerkendelse af at den lokale befolknings ejerskab for naturen kan aktiveres og udgøre et stærkt fundament i forvaltningen. En fremtidig systematisk udbygning af dette kan være afgørende for at sikre Jordens svindende ressourcer.”

De er dog begge bevidste om, at der skal lægges meget arbejde for at komme helt i mål med de store ambitioner. Men det skal nok ske, mener Finn Danielsen. For det er det nødt til.

Vi mangler stadig at finde ud af, hvordan man indsamler og anvender miljødata fra forskellige mennesker, der både har varierende overbevisninger og verdenssyn. Det kommer til at kræve grundforskning på højt niveau, men forhåbentlig vil det lede til, at vi til sidst kan opnå bedre forståelse for naturens hemmeligheder. Selvom der er lang vej endnu, så er potentialet i denne erkendelse noget af det største, vi har set i mange år,” slutter Finn Danielsen.

Emner