12. december 2016

Den underjordiske verden synliggøres under forskning i rodudvikling

Plantekongres

Planters rodudvikling er altafgørende for vand- og nærringsstofoptag, men på trods af det ved vi meget lidt om disse underjordiske strukturer under agronomiske forhold. Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet angriber forskningen i røddernes naturlige jordmiljø. På Plantekongressen 2017, kan du høre mere om hvilke biologiske, kemiske og fysiske faktorer, der er afgørende for rodudviklingen, og hvordan rodstrukturerne bedre kan udnyttes til at optage jordens naturlige resurser og derved forbedre høstudbytte.

Af Natasja Lykke Corfixen

Talrige rodtårne og dybe minirhizotroner synliggør den ellers svært tilgængelige verden under jorden, når Sektion for Afgrødevidenskab ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab sætter jagten ind på det optimale rodsy-stem. Forskningen i rødderne undersøger præmisserne for optimal rodudvikling og -funktion hos afgrøder og skal derved effektivisere planternes udnyttelse af vand og næringsstoffer i jorden.

”I forhold til næringsstofoptag er rodudviklingen utrolig vigtig, da jorden indeholder mange vigtige næringsstoffer, som planterne skal have fat i. Næringsstofferne har hver især unikke bevægelsesmønstre i jorden, og det er derfor forskelligt, hvordan rodudviklingen er mest optimal for optagelse af de enkelte næringsstoffer,” forklarer lektor Dorte Bodin Dresbøll.

Tages der for eksempel udgangspunkt i kvælstofoptag er udvikling af dybe rødder en fordel imens plantens fosforoptag forbedres af tætte og forgrenede rødder på grund af næringsstoffernes forskelligartede mobili-tet. 

”Et af vores fokusområder er at undersøge, om vi kan opnå et større rodsystem og dybere rødder, som kan imødekomme tilgængeligheden af forskellige næringsstoffer og vand. Næringsoptagelse er vigtig i det meste af vækstsæsonen, men det er essentielt at undersøge plantens allerførste rødder, og dermed rodsystemets udbredelse i og efter de helt tidlige vækststadier,” fortæller Dorte Bodin Dresbøll.

I forsøg med tidlig rodvækst har forskningsresultaterne vist betydelige forskelle i rodudviklingen på tværs af både arter og sorter. Dette betyder at der er mulighed for at optimere rodsystemet inden for planteforædling. Udvælger man arter, som hurtigere kan afsøge et større jordvolumen for næringsstoffer, viste resultaterne, at man dermed også hurtigere vil opnå en større overjordisk biomasse.

Professor Kristian Thorup-Kristensen vil til Plantekongressen forklare, hvordan vi kan udnytte den nye viden til at optimere afgrødernes rodvækst og -dybde. På baggrund af en række eksempler vil han udlede rodudviklin-gens betydning for høstudbytte for at klargøre forskningens perspektiver i anvendelse.  På Plantekongressen 2017 kan du høre meget mere om, hvordan rodudvikling, rodfunktion og høstudbytter kan undersøges og optimeres i Dorte Bodin Dresbøll og Kristian Thorup-Kristensens oplæg. Se mere info om tidspunkt for ders oplæg her.