24. august 2015

Flot velkomst til de nye studerende

Uddannelse

Cirka 230 nye studerende er blevet budt velkommen til Institut for Plante- og Miljøvidenskab og et nyt kapitel i deres liv på de tre bacheloruddannelser - Naturressourcer, Husdyrvidenskab og Biologi-Bioteknologi.

For at skabe et godt sammenhold og tværfaglig kontakt drog de tre uddannelsesretninger først afsted på en fælles rustur med 75 engagerede og spændte tutorer. En tur der bød på overnatning i det fri krydret med faglige og sociale aktiviteter.

Inden universitetslivet for alvor går i gang for de nye studerende, venter der efter rusturen et par introduktionsdage på Frederiksberg Campus, så de er godt rustet til deres første semester som universitetsstuderende, når den første undervisningsdag starter.

Om uddannelserne

Naturressourcer er en naturfaglig uddannelse med samfundsvidenskabelige perspektiver, der har fokus på, hvordan vi bedst arbejder med og i naturen. Det er en løsningsorienteret uddannelse i bæredygtighed, som giver forståelse for de biologiske, økologiske og kemiske processer, som er grundlaget for fødevareproduktion, biodiversitet og miljøet. Og de menneskeskabte processer tages også med: Forvaltning, naturbeskyttelse og miljøøkonomi.

På uddannelsen i Husdyrvidenskab arbejdes der med raske dyrs biologi, og de studerende får indgående kendskab til ernæring, avl, dyreadfærd og dyrenes krav til deres nærmiljø. Uddannelsen har også fokus på, hvordan dyrenes belastning af vores miljø kan begrænses, og hvordan dyrevelfærd forbedres både nationalt og internationalt.

Biologi-Bioteknologi lærer de studerende at forstå naturen, og hvordan det er muligt at anvende den. Der er fokus på indsigt og værktøjer, som revolutionerer arbejdet med sundhed og sygdom hos mennesker, dyr og planter.

Læs mere om Institut for Plante- og Miljøvidenskabs bachelor- og kandidatuddannelser.  Følg også Naturressourcer og Husdyrvidenskab på Facebook.