2. oktober 2015

Studerende dykker ned i kinesisk svampeby

Uddannelse

Casper Eskild er i øjeblikket ved at afslutte sin kandidatuddannelse i Vand og Miljø i Kina. Hans speciale ser på de udfordringer, voldsomme oversvømmelser skaber i de kinesiske byer. Uddannelsen, der tages i Beijing, er forankret på Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet, og er en del af en partnerskabsaftale mellem Kina og Danmark.

Af Michael Havgaard Bihlet, SINO-Danish Center

Massive regnskyl og oversvømmelser er et stigende problem i byer verden over. Utilstrækkelige kloaksystemer under byer, der i høj grad er dækket af hårde overflader som asfalt, er ikke i stand til at absorbere de ekstreme mængder af nedbør. Det nordøstlige Kina led eksempelvis under massive oversvømmelse i 2012, hvilket resulterede i store tab af menneskeliv, tusindvis af ødelagte hjem og efterfølgende genopbygning for milliarder.

For at finde måder at håndtere de enorme mængder af regnvand på er en række af de større kinesiske byer udvalgt som pilotbyer for at udvikle drænings- og kloaksystemer med det formål at kunne opsamle og genbruge de voldsomme mængder regnvand. De udvalgte byer kaldes derfor svampebyer.

Søen renser vandet
Tianjin Kulturpark i byen Tianjin er et eksempel på et byudviklingsinitiativ, der skal løse udfordringen med oversvømmelser. Parkområdet er en kvadratkilometer stor, og søen i midten fylder cirka en tiendedel af parkens areal. Søen er knyttet til et hydrologisk system bestående af bl.a. en lang række afløb, rensesystemer og pumper.

Casper Eskild undersøger i sit speciale, om det hydrologiske system i praksis kan leve op til den teoretiske ydeevne. Formålet er at finde ud af, om det bæredygtige afløbssystem, han overvåger i Tianjin, er velegnet som et pionerprojekt for fremtidig byplanlægning.

"Jeg er meget interesseret i byplanlægning, så det er en stor mulighed for mig at arbejde med et enormt projekt, der fokuserer på bæredygtige løsninger af de massive vandproblemer, som Kina står overfor. Udviklingen af parken koster kun omkring en tredjedel af de ca. 210 mio. dkr., det ville koste at ombygge kloaksystemerne. Og så får man ovenikøbet et unikt stykke natur, der kan rense vand på en naturlig måde midt i en storby. Parken bruges som en rekreativt område for Tianjins 10 mio. indbyggere,” forklarer Casper Eskild.

Prøver fra tagene

Ved at samle prøver fra forskellige dele af systemet, for eksempel regnvand fra toppen af bygninger, umiddelbart før vandet kommer ind i rensesystem eller fra søen, vil Casper Eskild være i stand til at vurdere, hvor effektivt rensesystemet er. Dette gøres ved at behandle resultaterne i et state of the art simuleringssystem kaldet MIKE URBAN.

For at få brugbare prøver skulle Capser Eskild placere sine prøveudtagningssystemer, såkaldte SorbiCells, på bl.a. tagene af bygningerne omkring søen. For at få tilladelse til det har Casper Eskild forhandlet med lokale embedsmænd.

"At få tilladelse til at indsamle prøver fra bygningernes tage kan være svært, men mit tætte samarbejde med Rambøll, hvor jeg har været i praktik, har været med til at give mig adgang til tagene. Jeg har desuden mødt en kinesisk studerende, der også arbejder på et projekt i området. Vi har kunnet hjælpe hinanden og har haft mange gode faglige diskussioner om vores projekter," fortæller Casper Eskild.

Casper Eskild har haft sin sidste tur til Tianjin for at samle de sidste vandprøver. Nu venter der et stort analysearbejde i laboratoriet, inden han afleverer sit speciale i november og bliver færdiguddannet.