15. oktober 2015

Planters underjordiske talenter udvikles i nyt innovativt projekt

Afgrøder

I et nyt stort anlæg på Institut for Plante- og Miljøvidenskab ved Københavns Universitet kan forskerne via kameraer følge røddernes udvikling dybt under jorden. Målet med RadiMax-anlægget, der er støttet af InnovationsFonden, er, at få viden om røddernes stressfaktorer, så der i samarbejde med planteforædlerne kan udvikles robuste afgrøder, der kan modstå klimaforandringer. Se mere i videoen.

Man ved overraskende lidt om, hvad det reelt set er, planterne laver dybt under jorden. Men der er en stærk antagelse om, at forbedring af planterøddernes egenskaber er afgørende for vores fremtidige fødevareproduktion. Projektet RadiMax har derfor til formål at udvikle planter med dybere og stærkere rødder, så de bliver mere robuste over for tørkestress.

Helt specifikt består RadiMax af et stort anlæg med fire dybe grave, der hver kan indeholde 150 planterækker. Afgrøderne vandes nedefra i fremadskridende dybde, hvilket betyder, de skal strække sig langt for at nå vandet, der doseres i kontrollerede mængder. Gennemsigtige rør installeres under jorden, så kameraer kan filme rødderne gennem dem. På den måde kan man se, hvilke afgrøder der er gode til at sætte dybe rødder. Sammenholder man det med planternes udvikling over jorden kan man måle stresstolerancen samt deres næringsstofudnyttelse.

Anlægget, der er bygget på Institut for Plante- og Miljøvidenskabs forsøgsgård i Taastrup, er netop nu ved at blive taget i brug.

Ifølge professor Kristian Thorup-Kristensen fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab er RadiMax ’one of its kind’:

”Med dette projekt kan vi under naturtro, men superkontrollerede betingelser, filme rodvæksten under jorden og bladvæksten for hver plantesort meget præcist. Vi opnår derfor helt ny viden om sammenhængen mellem rodvækst og stress.”

Anlægget skal blandt andet bruges til at udvikle robuste plantesorter inden for hvede, byg, kartofler og græs.

Samarbejde med planteforædlere

RadiMax er et samarbejdsprojekt mellem flere universiteter og fire danske planteforædlingsfirmaer. Desuden har InnovationsFonden investeret 10 millioner kroner i projekt.

DLF er et af de fire forædlingsfirmaer, og seniorforsker Christian Sig Jensen fra DLF, der er RadiMax’ projektkoordinator siger:

”En af grundene til, at DLF er gået ind i dette samarbejde, er, at vi ikke er i stand til alene at mobilisere en forskningsindsats i det omfang, der er stablet på benene her. Vi ved, at Danmark har gode faciliteter og ekspertise, og det er vigtigt, vi udnytter det. Med stor tilfredshed kan vi også konstatere, at det samarbejde, der er mellem universiteterne og virksomheder, er virkeligt godt.”

Forventningerne til projektet er, at den nye viden kan udnyttes direkte i planteforædlingen af nye sorter, således at landmænd i Danmark og i resten af verden kan sikres mere stabile udbytter under stadigt mere ekstreme klimaforhold. 

Grafik: Christian Sig Jensen