13. april 2015

Dekanen fastansætter professor Lars Stoumann Jensen

JORDFRUGTBARHED

En unik og innovativ forskningsindsats har ført til, at dekan John Renner Hansen fra Science på Københavns Universitet har truffet beslutning om fastansættelse af Lars Stoumann Jensen som Professor i Jordfrugtbarhed og recirkulering af plantenæringsstoffer (Professorship in Soil fertility and resource recirculation) ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab pr. 1.4.2015.

Med stort fokus på jordens omsætning af plantenæringsstoffer, udnyttelse af organiske affaldsprodukter som gødningsmidler og deres bidrag til kulstoflagring samt emissioner til det omgivende miljø har Lars Stoumann Jensen skabt ikke bare solide grundforskningsresultater men også medvirket til at frembringe innovative teknologier og løsninger.

”Vi har behov for en helt ny og langt mere cirkulær måde at sikre næringsstofforsyningen til vores planteproduktion, hvis fremtidens behov for fødevarer og biomasse skal sikres – det er denne udvikling jeg gerne vil bidrage til,” udtaler Lars Stoumann Jensen.

Siden 2007 har Lars Stoumann Jensen fungeret som professor (MSO), hvor han gennem de seneste 8 år har opnået markante resultater i sin forskergrupper og har bidraget til omfattende publiceringsaktivitet samt stærke internationale samarbejder. Det arbejde ser Lars Stoumann Jensen frem til at fortsætte med.

”Udnævnelsen til fastansat professor ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab ser jeg som en stor anerkendelse af min hidtidige forskningsindsats og jeg ser frem til at fortsætte det gode arbejde som vores forskergruppe har præsteret. Fastansættelsen giver mig muligheder for at konsolidere og videreudvikle vores forskning indenfor recirkulering og genanvendelse af samfundets affaldsstrømme.”

Fornyligt modtog professor Lars Stoumann Jensen fabrikant Ulrik Brinchs legat som anerkendelse for sin forskning i jordfrugtbarhed og recirkulering af organisk affald. Tidligere på året blev Lars Stoumann Jensen også udpeget til EU Nitrogen Expert Panel.

Kontakt
Professor Lars Stoumann Jensen
Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Tlf. 35 33 34 70
E-mail lsj@plen.ku.dk 

Kommunikationsmedarbejder Lene Sparsø
Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Tlf. 93 56 51 35
E-mail lst@plen.ku.dk