8. december 2014

Spændende nyhed til grovsandede jorde

Grovsandet jord

Forsøg med tilførsel af halmkoks viser, at grovsandet jord bliver i stand til at binde meget mere vand, og at den mekaniske modstand mod rodudvikling mindskes. I forsøg steg kerneudbyttet med op til 22 pct.

Der er gennem tiden gjort mange forsøg på at grundforbedre grovsandede jorde, men bestræbelserne har ikke været succesfulde. På Plantekongres 2015 præsenterer lektor Carsten Petersen fra Københavns Universitet nye perspektivrige resultater.

Nye forsøgsresultater indikerer, at en særlig type af halmkoks virker mindst lige så godt som humus på jordens vandholdende evne og modstand mod rodudvikling, når den blandes ind i den grovsandede underjord. Resultaterne er opnået med jord fra St. Jyndevad Forsøgsstation tilsat forskellige typer halmkoks.

Halmkoks ser ud til at kunne ligge i jorden i rigtig mange år uden at blive nedbrudt, hvilket er en forudsætning for dets anvendelse som grundforbedringsmiddel. Koksen, som hidtil er fundet bedst egnet, er fremstillet som restprodukt ved forgasning af hvedehalm på DONG’s Pyroneer forsøgsanlæg ved Kalundborg.

Når halmkoksen blandes i underjorden i rette mængder vil en væsentlig del af kokspartiklerne placere sig i jordens grove porer. Det betyder samlet set, at et meget betydeligt volumen af store porer konverteres til mindre porer som kan lagre plantetilgængeligt vand. I forsøgene voksede kerneudbyttet med 22 pct. ved iblanding af 1,0 pct. koks.

Tilsætning af 1-2 pct. halmkoks til grovsandet underjord ser ud til at kunne forbedre rodudvikling og vandholdende evne meget markant. Der er brug for at verificere disse resultater og ikke mindst for at måle udbytteeffekter under varierende markforhold. Hvis resultaterne holder under markforhold, og det viser sig at være økonomisk bæredygtigt at udrulle jordforbedringsteknikken i praksis, kan det få meget positiv indflydelse på udnyttelsen af vand- og gødningsressourcer på jordtypen og derved på både planteproduktion og miljø.

Tilmeld dig til plantekongres 2015, og hør blandt andet Carsten Pedersens oplæg om effekter på fysiske egenskaber i grovsandet underjord.