30. juli 2015

Flot fremgang, højere gennemsnit og 232 nye studerende

Uddannelse

232 nye studerende fik i nat besked om, at de er blevet tilbudt en plads på en af Institut for Plante- og Miljøvidenskabs bacheloruddannelser. Generelt har der været en øget søgning mod de naturvidenskabelige uddannelser. Det ses også på årets optagetal for instituttets uddannelser.

Til trods for at både Biologi-Bioteknologi og Husdyrvidenskab har været genstand for nedskæringer i antallet af studerende, der må optages, har søgningen mod uddannelserne været stabil og med en let stigning i kvote 1 ansøgere. Også Naturressourceuddannelsen har haft en bemærkelsesværdig fremgang med 27,6 % flere førsteprioritet ansøgere.

For Biologi-bioteknolog har den øgede interesse for de naturvidenskabelige fag betydet et øget karaktergennemsnit, der i år lyder på 7,4.

Bacheloruddannelsen i Husdyrvidenskab har opnået en mere ligelig kønsfordeling med 12% flere mandelige studerende.

Københavns Universitet har i år tilbudt 7.641 studiepladser, hvilket er 25 flere end sidste år. Læs mere om året optag på Københavns Universitet her.

Vi ønsker alle de kommende studerende tillykke og glæder os til at byde dem velkomne.

Uddannelserne i tal

Uddanelse

Optag

Naturressourcer 86
Husdyrvidenskab 74
Biologi-Bioteknologi 72