13. marts 2015

Nekrolog for Sven Bode Andersen

Nekrolog

Det er med stor sorg, at vi må meddele, at professor i planteforædling Sven Bode Andersen alt for tidligt er afgået ved døden. Sven sov stille ind mandag eftermiddag den 9. marts efter en kort kamp mod kræft.

Det er mindre end tre måneder siden, at Sven gik på pension, og kun et par uger siden Sven besøgte os sidst. Svens plan var at fortsætte som professor emeritus, men desværre vil kollegaer og studerende ikke fremover kunne få glæde og inspiration af hans store faglige viden. 

Sven blev licentiat i planteforædling fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole i 1983. I forbindelse hermed gennemførte Sven et længerevarende forskningsophold i Frankrig. Han blev adjunkt i 1984, lektor i 1988 og professor i 2003 - tilmed den første professor i planteforædling i Danmark.

Sven fokuserede i sin forskning på nye planteforædlingsmetoder. Han var pioner inden for udvikling af teknikker til fremstilling af dobbelt haploider og opbygning af vævskultursystemer til regenerering af planter. Sven bidrog også markant til udvikling af nye molekylære markørteknikker og anvendelse af disse i forædlingsprogrammer for insekt- og sygdomsresistens. I løbet af de seneste år kastede Sven sig over nye videnskabelige udfordringer. I projektet ’Watermelons for life’ lykkedes det ham i samarbejde med universiteter i Mali, Tanzania og Mozambique at forædle nye vandmelonsorter, der kan vokse under meget barske ørkenbetingelser og levere et værdifuldt kosttilskud. Sven var i 2014 formand for en udredningsgruppe nedsat af Fødevareministeriet med det formål at analysere potentialet for via målrettet planteforædling at levere bedre planter til fremtidens landbrug. Arbejdet resulterede i en meget grundig rapport, som Sven høstede stor anerkendelse for.

Sven prioriterede samarbejdet med danske planteforædlere højt. De resultater og den viden, som han leverede i sin forskning, er blevet taget i brug af danske planteforædlere og har givet dem mulighed for at spare kostbar tid i deres forædlingsprogrammer. Sven var også en meget dedikeret og værdsat underviser i genetik og planteforædling. Han var vejleder for et stort antal studerende og var i mange år involveret i at organisere forskerkurser inden for netværket af nordiske landbrugsuniversiteter. Også på den måde bidrog Sven markant til udviklingen af sit fagområde både i og udenfor Danmark.

Institut for Plante- og Miljøvidenskab og Københavns Universitet har mistet en højt respekteret kollega og et meget varmt, beskedent og taknemmeligt menneske. Lad os alle ære hans navn og hylde hans minde.

Jan K. Schjørring, Anna Maria Torp, Hans Thordal-Christensen, Søren K. Rasmussen og Svend Christensen

Begravelsen finder sted fredag d. 20 marts 2015 kl. 14.00 i
Lindevang Kirke
Hattensens Alle 12
2000 Frederiksberg

Efter ceremonien vil der blive serveret kaffe i nærheden på
Dronning Anne-Marie Centeret
Solbjerg Have 7
2000 Frederiksberg