6. november 2015

Miljøuddannelser samles under Kandidat i Miljøvidenskab

Uddannelse

Fremover skal de studerende blot søge ind på kandidatuddannelsen i Miljøvidenskab, hvis de er interesserede i, hvordan menneskers aktiviteter påvirker miljø og sundhed, for Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet har samlet miljøuddannelserne.

”På Institut for Plante- og Miljøvidenskab har vi samlet vores kandidatuddannelser inden for miljøområdet i en kandidatuddannelse, der bærer navnet Miljøvidenskab. Det gør det nemmere for de studerende at finde den rette uddannelse samt sikre, at vores kandidater kommer ud med et stærkere brand på CV’et. På den nye uddannelse kan de så vælge mellem forskellige specialiseringer, så vi tilbyder stadig det samme indhold på uddannelsen som tidligere,” fortæller professor Nina Cedergreen, der er studieleder på den nye uddannelse.

Det er kandidatuddannelsen ’Miljøkemi og sundhed’ og specialiseringen ’Environmental Science-Soil, Water and Biodiversity’, der tidligere lå under Agronomi, der bliver slået sammen under et fælles navn og en fælles studieordning fra 1. september 2016.

”Med sammenlægningen får de studerende også et større fællesskab og studiemiljø, der kan give nogle synergieffekter og gøre det mere naturligt for dem at samarbejde og bruge hinanden på tværs af specialiseringerne,” siger Bjarne W. Strobel, der koordinerer Environmental Science-Soil, Water and Biodiversity.

På engelsk hedder kandidaten MSc in Environmental Science, og de studerende kan specialisere sig i ’Kemi, toksikologi og sundhed’ eller ’Jord, vand og biodiversitet’. Kernen i uddannelsen er, at de studerende skal forstå processerne og konsekvenserne for miljø og sundhed i forbindelse med menneskers aktiviteter med det formål at kunne udvikle løsninger, der kan lindre de negative virkninger.

Kandidaterne vil være i stand til at udføre forskning, udvikle løsninger og forbedre systemer i forbindelse med at sikre jord- og vandkvalitet samt biodiversitet i miljøer påvirket af menneskelig aktivitet som kemisk forurening.

En del af kurserne tages på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, og for Soil, Water and Biodiversity er det ene år i udlandet.

Læs mere om Environmental Science-Soil, Water and Biodiversity (EnvEuro) og Miljøvidenskab.