13. marts 2015

Designerrødder skal forbedre næringsstofoptag i planter

Planteforædling

Thomas Christian de Bang fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab har modtaget EU’s prestigefyldte Marie Skłodowska-Curie bevilling, så han kan forske i, hvordan planters rødder kan stimuleres, så de bliver bedre til at finde næringsstoffer i jorden. Globalt er der stigende efterspørgsel på de næringsstoffer, som er afgørende for en optimal afgrødeproduktion, så en mere effektiv udnyttelse er eftertragtet.

Forskning i bælgplanternes små signalpeptider. Foto: Institut for Plante- og Miljøvidenskab

“Tilførsel af næringsstoffer til landbrugsafgrøder er en nødvendighed, uanset om der er tale om et økologisk eller konventionelt landbrug, eller om landmanden er dansk, ugandisk eller kinesisk. Prisen på gødning er høj, og da det kun er en mindre del af gødningen, der rent faktisk ender i planterne, er afgrøder, der er bedre til at optage og udnytte næringsstoffer, særdeles eftertragtede,” fortæller Thomas Christian de Bang, der er postdoc ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet.

Han har derfor kastet sig ud i at undersøge om han kan forbedre planternes evne til at finde og optage næringsstoffer fra jorden ved at påvirke en hidtil overset gruppe af gener. Det er der meget, der tyder på, og EU-Kommissionen har derfor netop givet ham en Marie Skłodowska-Curie bevilling på knap 1,5 mio. kr. til at udforske det nærmere.

Rodknold eller ikke rodknold?
Thomas Christian de Bang skal arbejde med små signalpeptider, der er med til at styre planternes udvikling. For nylig har det nemlig vist sig, at de små signalpeptider har indflydelse på, hvordan rødderne udvikler sig, når planten mangler næringsstoffer, som eksempelvis kvælstof.

”Kvælstof er et af de næringsstoffer, planter har allerstørst behov for, og derfor har planter udviklet forskellige mekanismer, der gør dem i stand til at afsøge jorden for kvælstof. Rent faktisk er bælgplanter som bønner, ærter og kløver i stand til at optage kvælstof direkte fra luften via såkaldte rodknolde,” forklarer Thomas Christian de Bang og fortsætter:

”Formålet med mit projekt er at udforske de små signalpeptiders effekt på rødder og rodknolde, når planten mangler næringsstoffer. Håbet er, at vi med mere viden om de små signalpeptider og de mekanismer de styrer kan finde en vej til at øge afgrødernes næringsstofoptag – f.eks. ved at forædle planter eller udvikle nye gødningsprodukter, der stimulerer planternes rødder.”

Jordknoldene ses på de nederste rødder.
Foto: Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Forsøg med bælgplanter
”I dag udgør bælgplanter en tredjedel af verdens primære afgrødeproduktion, men alt tyder på, at bælgplanter på grund af deres evne til at fiksere kvælstof fra luften vil få en endnu mere fremtrædende rolle i fremtidens jordbrug. Jeg vil derfor arbejde med bælgplanter i dette projekt, men forventningen er, at mine fund vil kunne overføres til andre afgrøder som hvede og majs,” forklarer Thomas Christian de Bang.

En del af arbejdet vil Thomas Christian de Bang udføre på Samuel Roberts Noble Foundation i Oklahoma, USA. Projektet bærer titlen ‘Small Signalling Peptides for Stimulating Root Growth – a Novel Approach to Improve Nutrient Use Efficiency (SSPinROOTS)’ og løber i to år.

Kontakt
Postdoc Thomas Christian de Bang
Institut for Plante- og Miljøvidenskab

tlf. 61 36 53 28
E-mail tdb@plen.ku.dk

Teamleder for kommunikation Mette Buck Jensen
Institut for Plante- og Miljøvidenskab

tlf. 93 56 51 32
E-mail mbj@plen.ku.dk