12. maj 2015

Kyskhedstræet kan slå PMS af banen

Plantebiokemi

Forsker fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet er gået til kamp mod PMS - Præmenstruelt Syndrom. I løbet af de næste to år vil postdoc Allison Maree Heskes med en prestigefyldt Marie Skłodowska-Curie bevilling på 1,4 mio. kr. fra EU arbejde hen mod et medikament, der kan kurere PMS.

Engang brugte man frø fra kyskhedstræet i klosterkøkkenerne for at dæmpe kønsdriften. Nu er det bevist, at stoffer fra planten i større mængder rent faktisk kan fremme kvinders frugtbarhed og reducere gener fra PMS, som 30% af alle kvinder lider af og dermed har stor betydning for deres livskvalitet.

Postdoc Allison Maree Heskes fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab ved Københavns Universitet har derfor modtaget 1,4 mio. kr. fra EU til at undersøge, hvordan træet producerer de gode stoffer, og hvordan de kan produceres i større mængder på en bæredygtig måde, så de kan bruges i et medikament mod PMS.

”Det interessante ved dette projekt er i høj grad de teknologier, vi benytter os af. Vi bruger state of the art billeddannende massespektrometri samtidig med, at vi bevæger os inden for syntese biologi, som er et forholdsvist nyt og fremadstormende felt, når man arbejder med planters DNA,” forklarer Allison Maree Heskes.

Billeddannende massespektrometri er en ny teknologi, som Københavns Universitet netop har erhvervet sig. Teknologien fungerer sådan, at halverede frugter fra kyskhedstræet beskydes med laserlys, derved frigives stoffer fra de beskudte områder således at disse kan analyseres. Ved at beskyde forskellige områder i den halverede frugt kan det kortlægges, hvor i frugten de interessante stoffer er. Indhold kan kortlægges ved hjælp af 3D hot mapping.

Når det er klart, hvilke elementer i kyskhedstræet der producerer de bioaktive stoffer, vil Allison Maree Heskes vha syntese biologi rekonstruere disse elementer i en anden organisme. Det sker ved hjælp af for eksempel gær eller andre planter, der kan producere større og renere mængder af det rene bioaktive stof, som efterfølgende kan bruges i et medikament.

Det bioaktive stof fra frugterne kan interagere med G-proteiner, som har indflydelse på signalstoffet dopamin i hjernen. Så udover at kunne bruges i behandlingen af PMS så  vil Parkinson’s og andre neurologiske sygdomme på sigt potentielt også kunne få gavn af de opdagelser, der bliver opnået gennem Allison Maree Heskes’ forskningsprojekt.