22. maj 2015

Dansk-kinesisk samarbejde om uddannelse i vand og miljø

Studieliv

Kandidatuddannelsen Water and Environment, der tages i Beijing, er forankret på Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet, og nu har en række af de kinesiske studerende på studiet valgt at lave en del af deres speciale under et udvekslingsophold i Danmark.

Af: Lonnie Høgh, Sino-Danish Center

Foto: Sino-Danish Center

Samarbejdet omkring syv kandidatuddannelser mellem Kina og Danmark har været en realitet siden 2008, hvor otte danske universiteter herunder Københavns Universitet indgik i et partnerskab med UCAS i Beijing.

Det særlige ved partnerskabsaftalen mellem Danmark og Kina er, at alle kandidatuddannelserne under Sino-Danish Center (SDC) foregår i Beijing. I løbet af uddannelsen tager mange på studietur til Danmark. Og for første gang er alle 14 kinesiske studerende fra kandidatuddannelsen i Water and Environment i Danmark for at arbejde på deres specialer.

”Udveksling er i SDC’s ånd og styrker det internationalt samarbejde. Jeg kan godt forstå, at de kinesiske studerende benytter muligheden for at komme til Danmark. Det er en fornøjelse at se, hvordan de studerende, vejledere og involverede medarbejdere fra både UCAS, SDC og de danske universiteter samarbejder om at få det til ske," fortæller professor og uddannelsens koordinator Peter Holm fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab.

For de studerende er forskellene mellem Danmark og Kina tydelige.

"Jeg ser en klar forskel i den måde en dansk og en kinesisk professorer underviser på. Når jeg får feedback, fra de danske professorer peger de også på de gode ting, mens de kinesiske professorer kun påpeger mine fejl. Fra de danske studerende har jeg nu lært, at det er okay at stille spørgsmål og være nysgerrig. Og der er plads til humor,” fortæller 25-årige Liu Hui, der en af de kinesiske studerende i Danmark.

Værdifuld international erfaring

I alt er 14 studerende i Danmark i to måneder, men for Liu Hui er opholdet lidt anderledes. Hun har besluttet at blive seks måneder i Danmark og lave sit feltarbejde og specialeskrivning her. Hui ser på det som en stor chance for opnå værdifulde international erfaring.

Huis speciale handler om effekten af global opvarmning. Sammen med sin danske vejleder, fokuserer hun på at undersøge kobberforurening fra jord til planter, og hvordan det i sidste ende påvirker fødevaresikkerheden. Jordprøver samles fra Cu-koncentrationer i Jylland, og behandles ved forskellige temperaturer. I laboratoriet undersøges jordprøverne og prøver fra afgrøder, hvor Hui foretager de kemiske analyser.

Studieleder Fulai Liu fra Institut fra Plante- og Miljøvidenskab er også begejstret for besøget af de 14 kinesiske studerende.

"En studietur som denne fremme forskningssamarbejdet mellem Kina og Danmark og gavner udviklingen af SDC kandidatuddannelserne. Det betyder også, at de kinesiske studerende lære om vand og miljø i en europæisk kontekst," fortæller Fulai.

Hui forklarer, at i Kina, har de flere komplekse miljøer, og det giver flere muligheder for at finde forskningsemner. Hun håber derfor, at danskerne og kineserne vil styrke samarbejdet yderligere.

"Jeg håber på, at jeg kan tage en ph.d. i udlandet, helst i Danmark. Mine muligheder er derfor bedre, hvis jeg allerede har international erfaring. Mit indtryk er også, at Danmark er et godt sted at forske, der er fleksibilitet, og forskerne nyder deres arbejde," siger Hui, hvis drøm er at lave en ph.d., der bidrager til fremtidens miljøbeskyttelse.

Hui forventer at tage tilbage til Kina i september for at færdiggøre sit speciale.

Læs mere om partnerskabet mellem Danmark og Kina på Sino-Danish Center.