12. marts 2015

Hæderspris til Lars Stoumann Jensen

Hæderspris

Professor MSO Lars Stoumann Jensen fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab har netop modtoget Ulrik Brinchs Legat som en anerkendelse af sin forskning i jordfrugtbarhed og recirkulering af organisk affald.

Lars Stoumann Jensen sammen med sin forskergruppe og dekan John Renner Hansen.

Fabrikant Ulrik Brinch og hustru Marie Brinchs Legat uddeles uden ansøgning til en anerkendt dansk videnskabsmand, skiftevis mellem områderne medicin, teknik og landbrugsvidenskab.

Den 9. marts 2015 modtog Lars Stoumann Jensen således legatet på 60.000 kr. for sin forbilledlige indsats i forhold til at opbygge en ny forskningsgruppe med omfattende publiceringsaktivitet og internationalt netværk. Ligesom han også har tiltrukket betydelige forskningsmidler til sit forskningsområde.

Lars Stoumann Jensen fokuserer i sin forskning primært på jordens omsætning af plantenæringsstoffer, udnyttelse af organiske affaldsprodukter som gødningsmidler og deres bidrag til kulstoflagring, samt emissioner til det omgivende miljø.

Gennem sin omfattende forskningsindsats inden for dette område har Lars Stoumann Jensen formået at skabe ny viden, der både har stor grundforskningsmæssig interesse og som samtidigt har resulteret i nye innovative løsninger til gavn for såvel det praktiske jordbrug som affaldsbranchen.

Lars Stoumann Jensen blev lykønsket ved prisoverrækkelse, og han er beæret over hædersprisen:

”Jeg er dybt taknemlig for fondens anerkendelse af mit arbejde og de resultater, som vores forskergruppe har opnået igennem de seneste otte år, hvor jeg har haft mit nuværende professorat med særlige opgaver. Det føles næsten symbolsk at få prisen her i 2015, der af FN’s Fødevare og Landbrugsorganisation er udnævnt som det Internationale Jordbundens År - som et vidnesbyrd på den centrale betydning af en sund jord for fødevaresikkerhed, biodiversitet, miljø og bæredygtig udvikling. Prisen giver mig derfor stort incitament til den videre udvikling af vores forskning i jordfrugtbarhed og genanvendelse af vigtige ressourcer i affald og restprodukter.”

Lars Stoumann Jensen er leder af en forskergruppe med godt 25 ph.d. studerende, postdocs, adjunkter og lektorer.

Kontakt
Professor Lars Stoumann Jensen
Institut for Plante- og Miljøvidenskab
tlf. 21222039
E-mail lsj@plen.ku.dk

Kommunikationsmedarbejder Lene Sparsø
Institut for Plante- og Miljøvidenskab
tlf. 93565135 
E-mail lst@plen.ku.dk