16. juli 2015

Forskere booster gulerødders indhold af farvestoffer

Erhvervssamarbejde

Institut for Plante- og Miljøvidenskab øger indholdet af pigment i gulerødder og optimerer dem til danske forhold, så det bliver billigere og nemmere at producere de naturlige farvestoffer, der bruges i fødevarer. Den danske ingrediensvirksomhed og projektpartner Chr. Hansen glæder sig over de foreløbige resultater og ser et stort potentiale.

Gulerødder indeholder blandt andet farvestoffer som karoten, der kan være gul, orange, rød eller violet, samt anthocyaniner, der findes i forskellige rød-blå nuancer. Og der er et stort marked for at udvinde disse pigmenter, som bruges som naturlige farvestoffer i fødevarer.

For at optimere produktionen af farvestofferne er forskerne gået på jagt efter gulerodssorter med ekstra højt indhold af pigmenterne. De har i første omgang krydset ca. 20 forskellige gulerødder fra genbanken NordGen.

”Vi har indtil videre dyrket omkring 100 forskellige sorter af gulerødder, og vi har høstet en masse gode rødder, som vi har undersøgt for indholdet af farvestoffer,” forklarer professor Søren K. Rasmussen fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab ved Københavns Universitet og forklarer:

”I projektet har lektor Åsmund Rinnan fra Institut for Fødevarevidenskab udviklet en ny metode, hvor vi ved hjælp af raman spektroskopi hurtigt kan afgøre niveauet af gult farvestof i gulerødderne. Den nye metode giver os ikke et 100 % præcist svar, men gør det nemt at afgøre om der et lavt, mellem eller højt niveau. På den baggrund kan man beslutte, hvilke rødder man skal arbejde videre med, så det er en stor succes, for tidligere var analysen meget arbejdskrævende.”

Gode resultater
De hurtige analyser viste, at en del af gulerodssorterne havde et højt niveau af farvestoffer.

”Vi er faktisk overraskede over, at der er så stor variation blandt gulerødder, men det er meget positivt, for vi har fundet gulerødder med et flot højt indhold af farvestof. Nogle af dem har 60 % højere indhold end normalt, og det kan virkelig betyde noget for produktionen. Nu opformerer vi de lovende gulerødder, så vi kan krydse dem indbyrdes, for at se om vi kan booste indholdet yderligere,” fortæller Søren K. Rasmussen.

De bedste gulerødder skal desuden optimeres til at blive dyrket under danske forhold, så egenskaber i forhold til resistens mod skadedyr, tilpasning til vores klima, osv. skal også krydses ind i dem.

Professor Søren K. Rasmussen med nogle af projektets gulerødder. Fotos: Lennart Søgård-Høyer

Glæde hos Chr. Hansen
Bjarne Jørnsgård, der er Crop Science Manager i Chr. Hansen’s Color Division, er glad for resultaterne.

”Der er et stort globalt marked og pigmenter fra gulerødder er en af vores vigtigste farvekilder, så der er et betydeligt potentiale i at gøre gulerødderne til endnu mere effektive fabrikker for disse naturlige farvestoffer samt optimere dem til danske forhold, så vi kan producere dem her. Det vil give os konkurrencefordele og større markedsandele,” siger han.

Udover krydsningen af de forskellige gulerødder vil forskerne også forsøge at opnå helt nye farvesammensætninger i gulerødderne ved at få udvalgte gulerødder til at mutere.