18. august 2015

Nyt samarbejde skal skaffe Danmark mere protein

Bioraffinering

Verdens førende danske græs- og kløverfrø producent DLF-Trifolium indgår nu et samarbejde med den strategiske forsknings- og innovationsplatform BioValue SPIR, som er Danmarks største satsning på bioraffinering og ledes af Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet. Samarbejdet skal finde de græssorter, der indeholder mest mulig protein til foder og fødevarer med henblik på at skabe et lokalt dyrket, bæredygtigt alternativ til det dyre sojaprotein som Danmark importerer 1,5 mio. tons af om året.

"Danmark og resten af verden har en udfordring med at skaffe protein nok til en voksende global befolkning, så mere protein fra grønne biomasser er en fordel for både dyr, mennesker, miljøet og vores samfundsøkonomi," siger professor Jan Kofod Schjørring fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet. 

Jan Kofod Schjørring skal stå for at koordinere, at forskere i BioValue-platformen analyserer græs og kløversorter fra DLF-Trifoliums store forældingsprogram med henblik på at finde ud af, hvilke græs- og kløversorter der kan opgraderes til foder og bioenergi. DLF-Trifolium kan derefter bruge den nye viden til at effektivisere deres forædlingsprocesser og skræddersy biomasse til bæredygtigt, proteinrigt kvægfoder.

"Vi vil bruge den viden lige med det samme. Data fra BioValue kommer direkte ind i vores forædlingsproces, så vi mere målrettet kan udvælge planter med forbedret proteinindhold og foderkvalitet, og på sigt også målrettet til bioraffinering," siger seniorforsker hos DLF-Trifolium, Thomas Didion.

Vil erstatte importeret sojaprotein med lokalt dyrket græs-protein

Professor Jan Kofod Schjørring ser det nye samarbejde som en unik mulighed for BioValue og Danmark generelt:

"Det er en markant styrkelse af vores partnerkreds, og med de kompetencer inden for forædling, som DLF-Trifolium bringer til bordet, kan vi arbejde målrettet efter at erstatte importeret protein med lokalt dyrket græs-protein."

Bedre indtjening for landmænd og en mere bæredygtig mælkesektor

Aktiviteterne i projektet vil være et væsentligt input til udviklingen af danskproduceret protein fra grønne biomasser med henblik på at nedsætte importen af sojaprotein, der i dag anvendes i store mængder til foder. Importen af sojakage til Danmarks foderbrug er ca. 1,5 mio. tons/år.

Flere aktører får gavn af samarbejdet, hvis det lykkes at skabe mere proteinrigt græs. Kendskab til proteinkoncentration plus aminosyresammensætning i de forskellige foderfraktioner vil gøre mange landmænd i stand til at spare på det dyre, importerede sojaprotein og tjene mere på deres mælkeproduktion.

Desuden vil store virksomheder som f.eks. Arla, en anden samarbejdspartner hos BioValue, have stor gavn af øget proteinindhold i græs, da det kan være med til at skabe en mere bæredygtig mælkesektor. Nye produkter fra DLF-Trifolium vil cementere deres position på verdensmarkedet og Danmark vil, grundet BioValues øgede viden om græs i eksisterende foder- og dyrkningssystemer, indtage en unik plads i kampen om at finde alternative kilder til bæredygtigt protein.