6. maj 2015

Fremtidens byg skal udvikles nu

Klima

Et nyt EU-projekt skal optimere byg, så det kan klare sig under Jordens fremtidige klimaforhold. Professor Søren K. Rasmussen fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab ved Københavns Universitet er partner i projektet.

”Vi skal udvikle byg til fremtidens klima, så denne vigtige kortsort fortsat kan levere et godt udbytte, når der er ændrede temperaturer og CO2-niveauer – og dermed også anderledes forhold omkring vand, næringsstoffer, skadedyr og sygdomme,” fortæller Søren K. Rasmussen om det nye EU-projekt ClimBar.

Han er professor ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab og partner i EU-projektet, der har fået ca. 14,3 mio. kr. i støtte.

”Klimaeksperterne forudsiger, at udbyttet fra den eksisterende kornproduktion vil falde i takt med, at der kommer klimaændringer. Samtidig vil efterspørgslen på korn stige på grund af den voksende befolkning på Jorden,” forklarer Søren K. Rasmussen og fortsætter:

”Det er derfor afgørende, at vi har byg, der for eksempel kan klare sig gennem tørke, oversvømmelser, varme og kulde.”

Jagt på gener
For at udvikle klimatilpasset byg til landbruget skal forskerne på jagt efter de rette gener, som sammen kan give bæredygtige og modstandsdygtige planter med høj kvalitet og udbytte.

Partnerne i projektet vil derfor undersøge generne i moderne byg samt i forskellige former for byg-landracer og vilde slægtninge. De vil blandt andet bruge den nyeste teknologi inden for fænotypebestemmelse samt bioinformatik og genetisk modellering til at kortlægge generne.

Målet er at identificere gener, som kan bruges til at fremdyrke varianter af byg, som er optimeret til de klimatiske forhold, der vil være i forskellige europæiske klimatiske områder i 2070.

Søren K. Rasmussen skal særligt være involveret i arbejdet med at sikre de rette kvalitetsegenskaber i byggens kerner.

Europæisk projekt
Europa står for den største andel af verdens bygproduktion, og ca. 75 % går til husdyrfoder. Herudover bruges byg især til ølbrygning, whiskydestillering og helseprodukter.

Projektet løber over 3 år og er finansieret af The Joint Programming Initiative on Agriculture, Food Security and Climate Change (FACCE-JPI).

Projektet ledes af University of Hensinki og udover Institut for Plante- og Miljøvidenskab ved Københavns Universitet er partnerne fra The Hebrew University of Jerusalem i Israel, Genomics Research Centre i Italien, University of East Anglia i England, University of Milan, Estación Experimental de Aula De i Spanien, The Leibniz-Institute of Plant Genetics and Crop Plant ResearcH i Tyskland og University of Dundee i Skotland.

Læs mere om ClimBar her.

Emner