19. oktober 2015

Mikroorganismer skal øge udbyttet af afgrøder

Planteforædling

Europæisk forskersamarbejde vil undersøge muligheden for at udnytte planternes egne bakterier og svampe til at øge udbyttet af afgrøder naturligt og miljøvenligt. Professor David B. Collinge fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet koordinerer projektet, som EU’s Horizon 2020 har bevilget 30 mio. kr.

Af Johanne Uhrenholt Kusnitzoff

”Mange er jo vant til at tænke på mikroorganismer som noget, der skader planterne. Men når man kigger inde i planten, finder man et helt økosystem af bakterier og svampe, som faktisk hjælper den,” siger David B. Collinge, der er professor ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab.

Under hans ledelse skal 15 ph.d.-studerende i projektet BestPass bruge de næste fire år på at undersøge mulighederne for en praktisk anvendelse af disse gavnlige mikroorganismer.

Mikroorganismer, der bor i plantevæv, kaldes også for ’endofytter’, og dækker over et utal af forskellige slags svampe og bakterier. De godsindede af dem kan hjælpe værtsplanten på et væld af måder.

”Nogle af endofytterne stimulerer for eksempel planten til at vokse. Det gør de primært, fordi det er bedre at bo i en stor og sund plante end en lille syg en, og det gavner jo planten. Det foregår på flere måder, for eksempel ved at mikroorganismerne skaffer ekstra mineraler til planten fra jorden, mindsker stressreaktioner i planten under tørke eller hjælper den med at bekæmpe diverse sygdomme,” forklarer David B. Collinge.

Målet med projektet er at kortlægge, hvordan interaktionerne mellem planter og mikroorganismer foregår, og at finde måder at forstærke de gavnlige virkninger på. Det vil forhåbentlig kunne nedsætte brugen af pesticider og gødning i fremtiden.

En symbiose mellem virksomheder og forskere
Forskningsprojektet er et samarbejde mellem en lang række internationale forskningsinstitutioner og virksomheder. Det giver et vigtigt perspektiv til projektet, mener David B. Collinge.

”Projektet kommer til at gå på to ben, hvor arbejdet i virksomhederne har fokus på at finde en praktisk anvendelse for endofytterne, mens arbejdet på universiteterne koncentrerer sig om at skabe ny viden på området og forstå de fysiologiske mekanismer bag endofytternes gavnlige effekt på planten,” forklarer han.

Det var ifølge ham en afgørende faktor for at få bevillingen fra EU, at projektet støtter både dygtiggørelse af nye forskere og en mulig indtjening for de involverede biotek-virksomheder.

De ph.d.-studerende, der skal arbejde på Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet, skal blandt andet undersøge, hvordan de gavnlige mikroorganismer påvirker sammensætningen af stoffer i tomater. Det foregår med henblik på at undersøge, om man på sigt kan få dem til at fremme de gavnlige stoffer. De skal desuden arbejde med at forstå, hvordan forholdet mellem planter og endofytter styres af hormoner, og hvad der sker, når hormonbalancen ændres.