13. maj 2014

Spis gerne grønt dyrket i byen

Byhaver

Miljølovgivningen er restriktiv i Danmark. Det såkaldte forsigtighedsprincip bliver i vid udstrækning anvendt som rettesnor for dansk miljølovgivning og udmøntningen af denne. Ifølge ny rapport: 'Vurdering af muligheder og begrænsninger for byhavebrug i København' er bidraget af sundhedsskadelige stoffer ved indtag af grøntsager dyrket i byen negligerbart. "Dialogen mellem myndighed og byboere omkring dyrkning af grønt bør derfor være langt mere konstruktiv, end den er i dag," siger lektor Jakob Magid fra Institut fra Plante- og Miljøvidenskab.

Community gardening, urban farming, guerilla gardening eller byhaver - kært barn har mange navne og er en tendens, som har vundet mere og mere indpas i udlandet og de største danske byer de seneste par år. Her indtager engagerede borgere med interesse for havedyrkning byens rum for at indgå i fællesskaber og dyrke grøntsager og frugt af egen avl som supplement til de varer supermarkedernes hylder tilbyder. I forhold til byhavebrug udgør den danske miljølovgivning dog en betydelig barriere:

"Hvis man vil lave en afbalanceret vurdering af risikoen ved at spise grøntsager dyrket i byen mener jeg, at det er vigtigt, at stille risikoen ved at spise grønt dyrket i byen overfor andre sundhedsrisici ved at bo i byen. Det er især relevant at kigge på sundhedseffekten af at indånde partikelforurening. Det er mindst 1000 gange farligere at indånde luft i byen sammenlignet med kræftrisikoen ved at spise grønt dyrket i moderat forurenet jord", forklarer lektor Jakob Magid fra Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, KU.

Ny rapport fastslår at grøntsager fra byen er ufarlige
Lektor Jakob Magid og ph.d. studerende Jonas Duus Stevens Lekfeldt har i 2013 forfattet rapporten "Vurderinger af muligheder og begrænsninger for byhavebrug i København". Rapporten diskuterer de dyrkningsmæssige udfordringer i byen med hensyn til forurenet jord, vand og luft.

Ifølge Jakob Magid er jordforureningen et mindre problem: "Hvis grønt dyrket i byen afvaskes og rodfrugter skrælles, så er sundhedsrisikoen absolut minimal, formodentlig endnu mindre end ved indtag af industrielt producerede fødevarer. Og så skal man samtidig huske, at det samlede indtag af byhaveprodukter vil udgøre en mindre del af byboers samlede fødevareindtag".

Forskerne håber, at rapporten kan være med til at overbevise miljømyndighederne om, at de bør gå mere konstruktivt ind i skabelsen af nye grønne byhaver med spiselige afgrøder.

Yderligere information
Lektor Jakob Magid, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, KU-SCIENCE, 353-33491/24824668, jma@plen.ku.dk 

Læs rapporten her (pdf).