27. februar 2014

Planteprofessor bliver ny leder af Carlsberg Laboratoriet

Innovation

Professor i plantebiokemi, Birger Lindberg Møller, er blevet udnævnt til ny direktør for Carlsberg Laboratoriet af Carlsberg A/S, Group R&D og tiltræder stillingen pr 1. marts. Hermed styrker både Carlsberg og Københavns Universitet grundforskningen inden for plante-, gær- og ingrediensområderne. Professor Birger Lindberg Møller forsætter sine aktiviteter og sit professorat på Københavns Universitet.

Professor Birger Lindberg Møller

Professor Birger Lindberg Møller. Download gratis pressebillede.

Birger Lindberg Møller, professor i plantebiokemi ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab ved Københavns Universitet udtaler:

- Carlsberg adskiller sig markant fra andre globalt førende bryggerier ved at satse indgående på forskning og innovation – og et Carlsberg Laboratorium, der udfører verdensklasse grundforskning. Jeg er derfor meget stolt og beæret over at blive udpeget til at skulle lede Carlsberg Laboratoriet.

Han fortsætter:

- Carlsberg Laboratoriets forskning flugter på fornem vis vores forskningsaktiviteter på Københavns Universitet, både inden for fotosynteseområdet, cellevægge, polymerer og bioaktive naturstoffer. Dette match i kompetencer vil sikre synergi og gensidige fordele for både Københavns Universitet og Carlsberg Laboratoriet.

Professor og bestyrelsesformand for Carlsberg A/S, Carlsbergfondet og Carslberg Laboratoriet Flemming Besenbacher

Professor og bestyrelsesformand for Carlsberg A/S, Carlsbergfondet og Carslberg Laboratoriet Flemming Besenbacher

Professor Flemming Besenbacher, bestyrelsesformand for Carlsberg A/S, Carlsbergfondet og Carlsberg Laboratoriet siger om udnævnelsen:

- Udnævnelsen af Birger Lindberg Møller som professor og leder af Carlsberg Laboratoriet vil give et betydeligt løft til Carlsbergs langsigtede forskning og innovation inden for råmaterialer (byg, humle m.m) såvel som gær og ingrediensområderne. Samtidig vil ansættelsen af Birger bidrage til et løft af vores ”open innovation platform”, gennem en styrkelse af samarbejdet mellem Carlsberg på den ene side og den akademiske verden på den anden side - i dette tilfælde Københavns Universitet. Med denne tætte tilknytning til førende forskere inden for disse områder vil Carlsberg kunne opfylde sit mål om at blive den globalt set mest innovative virksomhed inden for bryggeri-sektoren.

Carlsberg Laboratoriet

Carlsberg Laboratoriet

På Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet lykønsker både dekan John Renner Hansen og leder af Institut for Plante- og Miljøvidenskab Svend Christensen Birger Lindberg Møller med udnævnelsen og hilser det tættere samarbejde velkommen:

- Udpegningen af professor Birger Lindberg Møller som leder af Carlsberg Laboratoriet styrker i betydelig grad samarbejdet mellem universitetets grundforskning inden for mikrobiologi, plantebiokemi, planteforædling og fødevareudvikling og det privat finansierede laboratorium på Carlsberg, udtaler John Renner Hansen.

- Der er et stort uopdyrket potentiale i tættere samarbejde mellem universiteter og private virksomheder – særligt i forhold til den stigende globale konkurrence, tilføjer Svend Christensen.

Frem mod 2018 investerer Københavns Universitet betydelige ressourcer i de nævnte forskningsområder. Universitetet opfører bl.a. to forskningsbygninger i verdensklasse, som skal huse det nye Copenhagen Plant Science Center på Frederiksberg. Centret vil være en central samarbejdspartner for Carlsberg.

Kontakt

 
Professor Birger Lindberg Møller, e-mail: blm@plen.ku.dk 

Dekan
John Renner Hansen, e-mail: dekan@science.ku.dk

Professor og bestyrelsesformand for Carlsberg A/S og Carlsbergfondet Flemming Besenbacher, e-mail:
f.besenbacher@carlsbergfoundation.dk.