2. april 2014

Naturligt sundhedsfremmende stoffer fra planter kan blive en milliardforretning

Et nyt stort dansk forsknings- og innovationsprojekt, BioFactory, med et budget på godt 31 mio. kr. skal over de næste fire år være med til fremme brugen af såkaldte værdistoffer fra planter til ingredienser i fødevarer, helsekost, naturmedicin og andre biologiske produkter. Der er store kommercielle perspektiver i projektet.

Danmark har en stor ingrediensindustri med næsten 20 % af verdensmarkedet og en årlig omsætning på ca. 38 milliarder kroner, hvoraf de 95 % er eksport. Med et stærkt stigende marked for naturlige ingredienser fra planter skønner parterne i projektet, der ledes af AgroTech A/S, at omsætningen og eksporten af ingredienser fra Danmark, vil kunne øges med et milliardbeløb.

Fotograf: Simon Ladefoged

Professor Renate Müller fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab fortæller: "En central del af projektet er at udvikle plantesorter, dyrkningsmetoder og specifikke behandlinger ved lagring af frugt og grønt for at optimere indholdet af medicinalstoffer samt en række naturlige farvestoffer som caroten og anthocyanin."

Østrogener og rosavin mod stress
Lindring ved hjælp af naturlige østrogener fra rødkløver vil kunne betyde stor forbedring og øget livskvalitet for mange kvinder og reducere behovet for kunstige østrogener. Rosavin virker mod stress og udbrændthed, som mellem 250.000 og en halv million danskere lider af i en eller anden grad.

"I udviklingen af bedre plantehybrider med høje koncentrationer af værdistoffer anvender vi de nyeste bioteknologiske metoder, som et centralt element i innovationsarbejdet. Vi undersøger plantens genetiske grundlag for krydsninger og barrierer i disse i udvalgte planteslægter. De bioteknologiske forædlingsmetoder er et værktøj til at overkomme disse barrierer."

Produktion af naturlige værdistoffer kan blive et nyt forretningsområde
Hidtil har det imidlertid ikke været rentabelt at udvikle og producere plantebaserede værdistoffer i Danmark, fordi udbytterne typisk er lave. Målet med BioFactory er derfor at optimere planternes indhold af værdistoffer. Dermed kan skabes grundlag for en mere konkurrencedygtig og effektiv råvareproduktion af værdistoffer, hvilket også vil skabe vækst og nye arbejdspladser i både forarbejdningsindustri og primær produktion. For fx gartnerier vil det kunne danne et nyt forretningsområde.

Projektet ledes af GTS-instituttet AgroTech A/S, og den forskningsmæssige del af professor Renate Müller fra Københavns Universitet og professor Lars Porskjær Christensen fra Syddansk Universitet.

Yderligere information
Projektleder, Ph.d. Signe Værbak, AgroTech A/S, tlf. 2044 0176, siv@agrotech.dk
Professor Renate Müller, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, 353-33534, ren@plen.ku.dk