31. januar 2014

Grønt alternativ til pesticider

Planteforskning

Planter producerer et hav af komplekse bio-aktive forbindelser, hvoraf mange fungerer som forsvar mod insekter. Forskere på Institut for Plante- og Miljøvidenskab vil de kommende år samarbejde med en række internationale virksomheder og forskningsinstitutioner omkring plantens produktion af en særlig gruppe af bio-aktive forbindelser, såkaldte saponiner. Ambitionen er på længere sigt at kunne producere naturlig biokemi til brug som plantebeskyttelse i landbruget.

Vinterkarse har et højt indhold af saponiner, som er giftige for insekter at spise

Vinterkarse har et højt indhold af saponiner, som er giftige for insekter at spise

Stikker et insekt snablen for dybt i en saponin-fyldt plante, så får tilværelsen som seksbenet skadedyr hurtig en ende. Det er velkendt viden i forskningsverdenen og i landbruget. Men ikke alle afgrøder er spækket med forsvarsstoffer som saponiner og derfor sprøjter landbruget med pesticider.

Leder af det internationale forskningsprojekt TriForC Søren Bak fortæller:
”Et af målene med projektet er, at komme tættere på en løsning, hvor man nedbringer brugen af syntetiske pesticider med naturstoffer eller bio-pesticider, som man også kalder dem. Mere end 100 plantearter skal screenes for deres indehold af saponiner, som er særlige effektive overfor svampe eller insektangreb. Vi besidder en meget stor ekspertise i at kunne identificere de gener, som koder for de enzymer, der danner disse saponiner”.

Leder af det internationale forskningsprojekt TriForC Søren Bak

Leder af det internationale forskningsprojekt TriForC Søren Bak

”Når vi finder de gener, der koder for særlig effektive saponiner, så vil vi sætte disse gener ind i eks. mikro-alger, som kan dyrkes i lukkede bioreaktorer, hvorfra man kan høste de bioaktive stoffer til brug i landbruget som biopesticider”, fortsætter han.

Landbruget efterspørger grønne produkter
Virksomheden Stockton Ltd. er israelsk partner i forskningsprojektet og glæder sig over det nye samarbejde.

”For en virksomhed som vores, der producerer biopesticider, er dette samarbejde en unik mulighed for at få adgang til nye molekyler med nye egenskaber, som kan bruges mod forskellige skadevoldere på afgrøder. Vi tror på, at TriForC projektet vil medføre et gennembrud for vores virksomhed og at vi vil kunne gå forrest i den markedstrend, som ændrer sig mod øget brug af grønnere produkter – som biopesticider - i landbruget”, fortæller manager Ido Korman fra Stockton Ltd.

TriForC er et 4 årigt forskningsprojekt støttet af EU 7. rammeprogram med 6.9 mill. Euro. Projektet er et samarbejde mellem seks forskningsinstitutioner og fem biotek-virksomheder fra 9 forskellige lande.