4. september 2014

Fermenteret raps ind i kampen mod multiresistente bakterier

Ny antibiotika

Hvert eneste år dør over 25.000 europæere som følge af infektioner med bakterier, der har udviklet resistens mod antibiotika. Overforbrug af medicin i landbruget bærer en stor del af ansvaret. Et nyt lovende samarbejde mellem Københavns Universitet og Fermentationexperts har potentialet til at løse begge disse store udfordringer: nedbringe landbrugets behov for medicin og finde ny antibiotika til brug for mennesker.

Det jyske firma Fermentationexperts har specialiseret sig i at fremstille grisefoder ved at fermentere biprodukter fra fødevareproduktion. Firmaet fermenterer for eksempel med stor succes de rester, der er tilbage, efter at der er presset olie ud af raps- og solsikkefrø. Det fermenterede foder er fuld af proteiner, og fermenteringen fjerner de bitterstoffer, der er usunde for dyrene.  

Sunde, glade grise

Når grise fodres med fermenteret øges deres mavesundhed betydeligt.

Men ikke nok med at grisene gladeligt guffer det lokaldyrkede, fermenterede foder i sig og derved sparer landmanden for dyre sojaproteiner fra Sydamerika. Det ser også ud til, at når grisene spiser fermenteret foder, så forbedres deres mavesundhed drastisk, og de behøver mindre medicin. Blandt de planter, Fermentationexperts har fermenteret, synes raps at have en endnu bedre effekt på grisenes helbred end alle øvrige planter. 

- Vi ser en drastisk reduktion af medicinforbruget hos svineproducenter, der skifter til fermenteret foderraps. Den fermenterede raps har en markant og hurtig effekt på grisenes maver, hvilket resulterer i sundere dyr, fortæller grundlæggeren af Fermentationexperts, direktør Jens Legarth.  

For godt til at være sandt

Da det ikke var klart, hvorfor den fermenterede raps er så god for dyrene, henvendte virksomheden sig til Københavns Universitet. Her kom man i kontakt med Svend Roesen Madsen, der har forsket i rapsplanten og dens bitterstoffer som en del af sit ph.d.-studium. Det har ført til, at man nu indleder et forskningssamarbejde.  

Målet med projektet er at identificere det stof, der får fermenteret raps til at være ekstra sundt for husdyrene. For Fermentationexperts vil videnskabelig dokumentation betyde, at firmaet får lettere ved at sælge deres banebrydende produkt, da de hidtil ofte er blevet mødt af en mistro om, at det hele er for godt til at være sandt.  

For universitetet og især Grundforskningscentret DynaMo, som Svend Roesen Madsen er medlem af, vil projektet bringe nye, hidtil ukendte indsigter i planters forunderlige biokemiske univers, og for den unge forsker selv vil projektet blive et vigtigt led i hans karriere, idet han kan opnå unikke kompetencer, når han skal agere bindeled mellem erhvervs- og forskningsverdenen.  

Den nye industrielle postdoc Svend Roesen Madsen står i spidsen for det lovende projekt.

Kandidater til ny antibiotika

Ud over at udvikle højkvalitetsproteinfoder håber parterne i forskningsprojektet ved hjælp af avanceret massespektrometri at identificere og karakterisere kandidater til ny antibiotika, for hvis de særligt helsebringende stoffer i fermenteret raps bliver fundet, kan de meget vel tænkes at have en antibiotisk virkning.

Svend Roesen Madsen, som skal stå i spidsen for projektet de næste tre år, siger:  

- Vores undersøgelser tyder på, at mælkesyrefermentering af raps resulterer i dannelsen af nye stoffer, som kan eliminere sygdomsfremkaldende bakterier. Der er et massivt behov for identifikation af ny antibiotika, og hvis vi lykkes med projektet, har det potentiale til at skabe et gennembrud i den globale kamp mod multiresistente bakterier.