10. september 2013

Virksomheder får besøg af klimakonsulenter

Klima

Studerende fra Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet aflægger gerne private og offentlige virksomheder et ”grønt” besøg, hvor produktionsomkostninger, drivhusgasudledning og klima er i centrum. De studerende udarbejder forslag til handlingsplaner og hjælper gennem kvalificeret konsulentarbejde virksomhederne til at nå deres mål.

Vindmøller

Foto: Hubertus

Hvis man som virksomhed gerne vil styrke sin grønne profil og måske tilmed få en reduktion i produktions-omkostningerne oveni hatten – så er det værd at overveje at få kandidatstuderende fra kurset Climate Solutions på besøg.

- På kurset sammensætter vi tværfaglige konsulentteams fra natur-og biovidenskabelige retninger, jura, sociologi og antropologi, som fungerer som klimakonsulenter for små og mellemstore virksomhed over et par måneder.  Det, at de studerende får mulighed for at bringe deres viden i spil i den ”virkelige” verden, er enormt motiverende for dem. De oplever at kunne gøre en konkret forskel og yder en mærkbar indsats, der får betydning både for dem og for den virksomhed, som de er ”ansat” af, fortæller lektor ogkursusansvarlig Christian Bugge Henriksen ansat på Institut for Plante- og Miljøvidenskab.

De virksomheder, der indtil videre har haft besøg af klimakonsulenter fra Københavns Universitet er overraskede over de resultater og mulige løsninger, som er fremkommet ved at have et konsulentteam tilknyttet. For Øllingegård Mejeri har besøget medført flere nye ressource-besparende tiltag:

- Det var alletiders at få nye øjne på vores daglige arbejdsgange og udstyr. De studerende fik bl.a.  gjort os opmærksomme på vores store enorme vandforbrug i forbindelse med rengøringen i produktionsområdet og vores brændstofforbrug i forbindelse med kørsel af vores mejeriprodukter. Begge dele har vi i dag ændret markant, således at vandforbruget er stærkt reduceret og gamle lastbiler er udskiftet med nye, der sluger mindre brændstof. Selvom det har kostet at omlægge, så får vi stadig på sigt en væsentlig økonomisk besparelse ud af det, fortæller  marketings- og indkøbschef Peter Hansen.

Har din virksomhed interesse i at få tilknyttet et klimakonsulentteam i efteråret 2013? Så kontakt lektor og kursusansvarlig Christian Bugge Henriksen: cbh@life.ku.dk, 2245 2329 eller Jevgeniy Bluwstein jevgeniy@life.ku.dk,  

Læs mere om kurset Climate Solutions www.climate-solutions.dk