11. september 2013

Indvielse af nyt væksthuslaboratorium

EN FORSKNINGSFACILITET I VERDENSKLASSE

Et nyt væksthuslaboratorium på universitetets campusområde i Taastrup er under opførsel og bliver indviet d. 4. oktober 2013.

Væksthuset har i den nuværende udformning potentiale til at udvikle sig til et af verdens mest avancerede forskningsvæksthuse. Det nye væksthus er opført af de mest energibesparende byggekomponenter til væksthuse baseret på den nyeste forskning indenfor området. Den nordvendte side bygges af isolerede elementer, alle nordvendte tagflader og vægge er med isolerende kanalplader og huset er udstyret med tolags energigardin, der holder på varmen om natten. På dele af de sydvendte tagflader monteres solcellepaneler.

Væksthuslaboratoriet er et resultat af samarbejdet med GTS instituttet AgroTech og kommercielle partnere om innovation af nye klima- og miljøvenlige planter, nye bioproduktionssystemer og energibesparende produktionsmetoder. Væksthuslaboratoriet indgår også som en del af Copenhagen Plant Science Centre.

- Anlægget en forudsætning for at skabe et attraktivt forskningsmiljø, som kan fastholde og tiltrække højt kvalificeret videnskabeligt personale med spidskompetence inden for både grundlæggende forskning i plante/afgrødevidenskab og erhvervsrettet forskning knyttet til planteforædling og klimaneutral væksthusproduktion, fortæller Svend Christensen for Plante og Miljøvidenskab, SCIENCE.

Faciliteten skal understøtte etablering af samarbejder, hvor såvel store som små og mindre virksomheder medvirker i forskning og udvikling af fremtidens jordbrug og jordbrugsprodukter.

Det helt unikke ved huset er, at afdelingerne er adskilt fra hinanden med skillerum og dermed er forholdene i alle afdelinger helt identiske mht. lys og skygge. Klimaindstillingerne i en afdeling påvirker ikke naboafdelingerne. Dette giver mulighed for at sammenligne måleresultater afdelingerne imellem.

Antallet af afdelinger tilgodeser behovet for at kunne arbejde med flere forskelige klimaindstillinger, med planter i alle størrelser, med individuelle fugt, vandings- og gødningsniveauer og tilmed at indrette faciliteter, hvor der kan udføres automatiserede målinger på planter med kameraer og sensorer, som er et meget efterspurgt high-throughput redskab bl.a. ved forædlingen af landbrugsafgrøder.

Forskningsfacilitet i verdensklasse

Væksthuset har i den nuværende udformning potentiale til at udvikle sig til et af verdens mest avancerede forskningsvæksthuse.

Indvielsen af Væksthuslaboratoriet d. 4. oktober 2013 kl. 13.00-16.00, Højbakke gård Alle 9.