20. november 2013

Sygdomsfrie kartofler i Grønland

Biologisk forebyggelse

Trods forekomst af sygdomsfremkaldende organismer i jorden, høj luftfugtighed under dækkematerialet og ringe sædskifte har grønlandske kartoffelmarker hidtil været stort set fri for svampesygdomme. Nye undersøgelser på Institut for Plante- og Miljøvidenskab viser, at trylleformularen findes i den grønlandske muld.

Kartoffelavlere brdr. Egede, Eqaluit Ilua

Tæt på indlandsisen i de indre fjorde omkring Qaqortoq i Sydgrønland har der været dyrket kartofler i omkring 100 år. Der er tale om nicheproduktion, for meget af arbejdet foregår med håndkraft og dyrkningsarealet med kartofler er beskedent – omkring 20 ha. – men de grønlandske kartoffelavlere har fået en gave, som kartoffelavlere verden over misunder dem. Mens alle andre kartoffelavlere plages af sygdomsangreb i markerne og må bruge pesticider, hvis de vil undgå udbyttetab, kan de grønlandske kartoffelavlere glæde sig over, at deres kartoffelplanter er stort set sygdomsfrie, selvom der dyrkes kartofler på de samme marker år efter år.

Flere års undersøgelser viser, at den grønlandske muld indeholder gavnlige mikroorganismer, som hæmmer væksten af skadelige svampe. Lektor Peter Stougaard forklarer:

- Vi har indsamlet jordprøver fra grønlandske kartoffeljorde og bragt dem til laboratorier på Københavns Universitet. Her har vi undersøgt jordprøverne for bakterier, som hæmmer væksten af flere arter af plantepatogene svampe. Efter rendyrkning af flere hundrede isolater af grønlandske jordbakterier undersøgte vi deres svampehæmmende aktivitet ved at dyrke bakterier og svampe sammen i Petriskåle. Derefter testede vi udvalgte bakterieisolater i forsøg med kimplanter af tomat.

Forskerne fandt mere end 200 bakterieisolater med svampehæmmende aktivitet, men især et enkelt isolat af bakterien Pseudomonas fluorescens viste sig at være potent mht. hæmning af plantepatogene mikroorganismers vækst.

Dobbelt-dyrkning af svamp med fire forskellige bakterieisolater, hvoraf to hæmmer svampens vækst

- Dobbelt-dyrkning af bakterier og svampe i Petriskåle viste, at bakterieisolatet P. fluorescens In5 hæmmede både ascomyceter (Fusarium sp.), basidiomyceter (R. solani AG3) og oomyceter (P. aphanidermatum). En nærmere analyse af genomsekvensen af P. fluorescens In5 viste, at bakterien indeholder gener, der koder for små peptider, hvoraf to peptider, nunamycin og nunapeptin, viste sig at have afgørende betydning for den svampehæmmende aktivitet, uddyber Peter Stougaard.

Den svampehæmmende aktivitet hos P. fluorescens In5 afhang i høj grad af temperaturen, og med udsigt til stigende temperaturer er der risiko for alvorlige sygdomsangreb i kartoffelmarkerne i Grønland. Forskerne leder nu efter andre svampehæmmende bakterier, som er ligeså potente som P. fluorescens In5, men som er mindre temperaturafhængige.

Resultaterne vil blive præsenteret for danske landmænd og konsulenter på Plantekongressen i Herning i Januar.

Kontakt

Lektor Peter Stougaard
Telefon: 353-32609
E-mail: psg@plen.ku.dk