3. december 2013

Plantens liv under jorden

Rødder

Planters rødder er helt centrale, når jordens begrænsede ressourcer skal udnyttes optimalt. Derfor studerer forskere på Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet ivrigt rodsystemerne på vigtige afgrøder for at udvikle sorter og dyrkningssystemer, som effektivt kan optage vand og de næringsstoffer, der er til rådighed.

Vinterhvede er en af de vigtigste afgrøder i Danmark og derfor er det nødvendigt at optimere dyrkningen, så højt udbytte kan kombineres med lav kvælstofudvaskning til det omgivende miljø. Valg af sort, tidspunkt for såning og kvælstoftilførsel er alle væsentlige parametre i forskningsarbejdet.

Ph.d.-studerende Irene Skovby Rasmussen fortæller:

- Vores resultater viser, at såtidspunktet har væsentlig betydning for plantens kvælstofforsyning, dens vækst både over og under jorden. Tidlig såning af vinterhvede øger rodvæksten og kvælstofoptaget i efteråret. I løbet af forår og sommer opnår den tilmed en dyb rodvækst og dermed også evnen til at optage kvælstof fra de dybere liggende jordlag.

Arbejdet med af få indsigt i rodvækst er et udfordrende arbejdsfelt. Plantens rødder følges bl.a. i dens naturlige omgivelser på marken, hvor rodvæksten bliver undersøgt ved at fotografere rødderne gennem transparente rør, såkaldte minirhizotroner. De gennemsigtige rør sættes dybt ned i jorden, hvorigennem forskerne kan føre et kamera ned og filme rodvæksten, som den netop foregår i naturlige omgivelser.

De transparente rør bliver også brugt over jorden, hvor de fyldes med jord. Når planternes rødder vokser kan man se dem inde i røret. På den måde kan man hurtigere sammenligne rodudviklingen i mange forskellige sorter og udvælge hvilke sorter, der kan være interessante at se på under markforhold. Foto: Lennart Søgaard

Resultaterne vil blive præsenteret for danske landmænd og konsulenter på Plantekongressen i Herning i Januar 2014.

Yderligere information

Ph.d. studerende Irene Skovby Rasmussen, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, iskovby@plen.ku.dk

Professor Kristian Thorup-Kristensen, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, ktk@plen.ku.dk