15. november 2013

Ny metode vil afsløre kilden til jordforurening

Oprensning af forurenet jord er både dyrt og besværligt. Det gælder både ved en lækket olietank på en privat villagrund eller et tjæreforurenet industriområde. I begge tilfælde er der behov for bedst mulig information, inden arbejdet med at rense jorden starter.

”En villaejer, der støder på en lækket olietank, ønsker svar på, hvornår lækagen er sket og hvor meget af forureningen, der kan tilskrives olietanken. Og i arbejdet med at oprense en olie- og tjæreforurenet grund vil det være hensigtsmæssigt at vide, hvor meget forureningen er nedbrudt, og hvor langt oprensningsprocessen er nået. Vi vil de næste år udvikle teknikker – kemiske fingeraftryk – som forsøger at bestemme alder på og kilder til forurening,” forklarer lektor Jan H. Christensen fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.

Nye analysemetoder vil nuancere forureningsbilledet

Forskningsmetoderne skal implementeres i analyseindustrien, og projektet, der er delvist finansieret af Højteknologifonden, kobler forskerne og Danmarks førende virksomhed inden for jordanalyser Eurofins Miljø A/S omkring denne opgave:

Adm. direktør Karsten Jørgensen siger: ”Undersøgelser i forbindelse med jordforureningssager har gennem de seneste mange år udviklet sig til at være baseret på standardiserede analyseprogrammer. Vi er overbevist om, at der er meget værdifuld information, som i dag går tabt ved anvendelsen af de nuværende analyseprogrammer – information som med stor fordel kan anvendes til f.eks. risikovurderinger og planlægning af næste skridt. Vi vil gerne med dette projekt bringe kemiske jordanalyser et skridt videre. Et skridt, som vil være til stor gavn for alle parter – ikke mindst de involverede grundejere og miljøet”.  

Kontaktoplysninger:

Esther Boll, Erhvervspostdoc, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, KU-SCIENCE, 6130 9916

Jan H. Christensen, Lektor, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, KU-SCIENCE, 3533 2456

Karsten Jørgensen, Adm. Direktør Eurofins A/S

Projektets officielle navn: Chemical fingerprinting: An alternative to standard analysis packages in the environmental analysis