12. november 2013

Ny fagbog om bæredygtig genanvendelse af husdyrgødning

Ny viden

Mennesker kloden over ønsker mere kød, mælk og æg i deres kost. Den stigende efterspørgsel på disse produkter har resulteret i en eksplosiv udvidelse af husdyrproduktionen med massive miljøproblemer til følge - både lokalt, regionalt og globalt. En ny international fagbog ´Animal Manure Recycling: Treatment and Management´ giver med afsæt i dansk ekspertviden indsigt i teknologier, der kan komme miljøproblemerne til livs og sikre udnyttelse af husdyrgødningens værdifulde ressourcer.

Mange ved, at en bøfs vej frem til tallerkenen sætteret kedeligt aftryk på klima og miljø. Den store vækst i husdyrproduktionen medfører en enorm mængde af husdyrgødning som er en udfordring at håndtere og sikre det omgivende miljø imod.

En ny fagbog skrevet af førende eksperter fra Københavns Universitet og tre andredanske universiteter  giver indsigt i miljøvenlige teknologier, som kan håndtere og recirkulere husdyrgødningen effektivt og bæredygtigt.     

-   Hvis vi skal løse miljøproblemerne og anvende gødningen som en ressource, kræver det et stærkt tværfagligt samarbejde mellem fagfolk inden for miljøteknologi, husdyr- og planteproduktion. De bør forstå hinandens `sprog´ for at gøre brug af de løsninger, som virker i praksis. Vi håber, at bogen vil bidrage til bedre integration af know-how og gensidig forståelse mellem ingeniører, landbrugskonsulenter og miljøbiologer,” fortæller en af forfatterne bag bogen, professor Lars Stoumann Jensen fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet.

Han fortsætter:

Danmark indtager en førende position inden for både landbrugsproduktion og miljøteknologi og vi vil derfor gerne formidle denne unikke know-how og samtidig fremme eksport af dansk teknologi.

Fagbog til praktikere og studerende

Bogen præsenterer state-of-the-art viden om alle led i kæden af processer fra husdyrgødningen produceres til det sidste molekyle er omsat. Den giver ingeniører, miljørådgivere, landbrugskonsulenter, medarbejdere i ministerier og studerende en bred og grundig indsigt i problematikker og løsninger i forhold til at håndtere og udnytte husdyrgødning som såvel energikilde, jordforbedrings- og gødningsmiddel.

Bogen er skrevet af en række danske og internationale eksperter og redigeret af Sven G. Sommer (Syddansk Universitet), Morten L. Christensen (Aalborg Universitet), Thomas Schmidt (Århus Universitet) og Lars Stoumann Jensen (Københavns Universitet). Bogen er udgivet på det internationale forlag Wiley og redaktionen er støttet af Hoffmansgave og Industriens Fond.

Emner, der bliver behandlet i bogen:

  • Lovmæssig regulering omkring håndtering og udnyttelse af husdyrgødning
  • Organiske og uorganiske komponenter i husdyrgødning: karakteristika og mikrobiel omsætning
  • Udledninger af drivhusgasser, ammoniak og lugt fra husdyrgødninger og teknologier til reduktion af disse
  • Teknologier og logistik for håndtering, transport og distribution af gødninger
  • Bioenergi-produktion fra husdyrgødning (termisk og biologisk)
  • Opgradering af restprodukter og genanvendelse af næringsstoffer i bio-gødninger
  • Livscyklusanalyser af husdyrgødning-håndterings systemer
  • Innovation af teknologier til håndtering og recirkulering af husdyrgødning

Yderligere information

Professor Lars Stoumann Jensen, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, KU-SCIENCE, lsj@plen.ku.dk, 35333470/ 21222039