25. april 2013

Ny professor i planters immunforsvar

Hans Thordal-Christensen er tiltrådt som ny professor i plantens forsvarsgenetik på SCIENCE Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet. Et særligt fokus i professoratet er rettet mod sammenhængen mellem planters forsvar og høstudbytte.

En lang række sygdomme truer en plantes overlevelse. Derfor har den et forsvarsværk, som imidlertid koster planten en del ressourcer at opretholde og det kan medføre reducerede høstudbytter. Den ny-udnævnte professor studerer dette komplekse samspil mellem planter og patogener, dvs. sygdomsfremkaldende mikroorganismer på molekylært niveau.

Professoratet er forankret på Institut for Plante- og Miljøvidenskab på SCIENCE og institutleder Svend Christensen glæder sig til det fortsatte samarbejde:

- Der er i dag et stadigt behov for at udvikle afgrøder, som giver høje høstudbytter. Derfor er forskning, der søger at forstå sammenhænge mellem de helt grundlæggende mekanismer i en plantes forsvar højst aktuelt. Sigtet med Hans Thordal-Christensens forskning er netop at bidrage til at udvikle sorter, som kanaliserer mest mulig energi til dannelsen af frø, og dermed øgede høstudbytter, fortæller institutlederen.

Tiltrædelsesforelæsning

Hans Thordal-Christensens tiltrædelsesforelæsning finder sted onsdag d. 12. juni kl. 14 i Festauditoriet på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Bülowsvej 17, Frederiksberg.

Tilmelding til efterfølgende reception skal senest d.7. juni til sektionssekretær Lisbeth Axelsen liax@life.ku.dk