14. juni 2013

Marianne Ellegaard tiltrådt som professor

DIDAKTIK. Marianne har en lang forskningskarriere inden for tempererede, tropiske og arktiske marine økosystemer med fokus på livscyklus, tilpasning og evolution hos alger. Hun er nylig tiltrådt om professor i undervisning og uddannelse på SCIENCE – Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.

Marianne Ellegaards forskning kredser om encellede organismers biologi og hendes kommende arbejdsfelt på Institut for Plante- og Miljøvidenskab vil bl.a. ligge inden for udnyttelsen af havets biologiske ressourcer, såkaldt "blå bioteknologi".

Hun vil være projektleder på et forskningsprojekt, som sætter fokus på bittesmå en-cellede organismer med stive kiselholdige skaller. Skallernes nano-strukturer har vist sig at have særlige optiske egenskaber, der afhænger af lysets bølgelængde. De kan bl.a. selektivt reflektere bestemte bølgelængder af lys og har dermed mulig anvendelse som UV-beskyttelse i produkter som maling og solceller.

En garvet underviser
Marianne Ellegaard kommer fra en stilling ved Biologisk Institut på Københavns Universitet, hvor hun har været ansat som lektor i Marinbiologi siden 2001. Hun har en omfattende undervisningserfaring på bachelor-og masteruddannelser indenfor marin- og ferskvandsøkologi, alger, evolution og eksperimenterende økologi.

- Marianne har en klar vision for den didaktiske udvikling af kurser og uddannelser, der omfatter nye undervisningsmetoder og udvikling af lærernes kompetencer. Jeg er glad for at skulle samarbejde med Marianne og jeg er sikker på, at hendes erfaringer og kvalifikationer vil være en stor supplement til vores forskning og undervisning, fortæller Institutleder Svend Christensen.

Marianne Ellegaards seneste forskningsaktiviteter omfatter encellede fotosyntetiserende organismers evolution og virkningerne af klimaændringer på de globale fordelingsmønstre af fytoplankton. Ved at genoplive hvilestadier fra hundrede år gamle marine sedimenter, har hendes gruppe fundet nye måder at undersøge langsigtet populationsdynamik af planteplankton organismer, ved at kombinereområderne paleoeøkologi og planteplanktons populations genetik og fysiologi. Fotos: Richard Telford

Tiltrædelsesforelæsning
Marianne Ellegaards tiltrædelsesforelæsning finder sted mandag d. 26. august kl. 14 på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet i Festauditoriet, Bülowsvej 17, Frederiksberg. Tilmelding til efterfølgende reception skal senest d. 19. august til sektionssekretær Heidi Sachse.