8. maj 2013

160 mio. kr. til grønne danske bioprodukter

Planter

Forskningsplatformen BIO-VALUE får 80 millioner kr. fra Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation og yderligere 80 mio. kr. fra en række danske virksomheder og universiteter til at realisere det biobaserede samfund. Inden for de næste fem år skal BIO-VALUE gennemføre forsknings- og udviklingsaktiviteter, som kan styrke grundlaget for at producere en række grønne produkter, som vi i dag enten importerer eller udvinder fra fossile brændstoffer.

Foto: Tim Houlihan.

Foto: Tim Houlihan.

Forskningsplatformen BIO-VALUE er et såkaldt SPIR-projekt (Strategic Platforms for Innovation and Research) som i dag har fået 80 millioner kr. fra Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation.

Derudover bidrager de involverede virksomheder og universiteter med yderligere 80 mio. kr., så platformen i alt råder over 160 mio. kr. Pengene skal inden for de næste 5 år bruges til forskning og innovation der er rettet mod produktion af en række værdifulde produkter, som vi i dag får fra fossile brændstoffer.

Nye produkter baseret på planter

I stedet skal de nye produkter baseres på plantemateriale, dvs. biomasse. Biomassen vil blive taget fra afgrøderester, halm, hurtigvoksende græsarter og andet plantemateriale, som ikke konkurrerer med fødevareproduktionen. 

Det drejer sig bl.a. om nye proteinkilder til dyrefoder og plante-baserede råstoffer til kemikalier og biopolymerer. De nye produkter vil derfor være grønne, ressourceeffektive, reducere udledningen af drivhusgasser og dermed gøre os mindre afhængige af fossile brændstoffer.

Store teknologiske fremskridt i gang

Omstillingen til et biobaseret Danmark kræver, at der bliver skabt en række store teknologiske fremskridt for at udnytte planternes fulde potentiale. BIO-VALUE skal derfor udvikle de teknologier og dyrknings- og produktionsmetoder, der skal til for at gøre det biobaserede samfund til en realitet.

BIO-VALUE vil fokusere på at opgradere produktionen af biomasse, optimere adskillelsen af biomassen til forskellige komponenter og effektivisere omdannelsen af disse komponenter til konkrete, kommercielle produkter.

Forskningsplatformen består af tre store kompetence-centre med henholdsvis biomasse, separation, og konvertering som fokus samt 6 større innovations-drevne projekter, som hver har nye produkter fra biomasse som kernepunkt.

- Vi har ladet virksomhederne være med til at definere, hvor deres behov er, så vi får udviklet teknologier og produkter, der gør gavn i den virkelige verden. Det betyder bl.a., at vi i samarbejde med de involverede virksomheder vil udvikle lokalproduceret, plantebaseret proteinfoder som kan erstatte de store mængder sojaprotein, vi i dag er nødt til at importere til vores kvæg og grise, siger leder af BIO-VALUE platformen, professor Jan K. Schjørring fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet.

Vækstmuligheder for dansk erhvervsliv

Forskningsplatformen rummer også et stort erhvervsmæssigt potentiale. I takt med at ny viden og nye grønne produkter bliver skabt vil danske virksomheder få nye vækst- og udviklingsmuligheder. Det gælder både herhjemme og i udlandet, hvor man også har fokus på området, eksempelvis i form af EU's nye forskningsstøtteprogram Horizon 2020.

Kontakt

Professor Jan K. Schjørring Institut for Plante- og Miljøvidenskab Københavns Universitet Mobil 23710002