23. april 2013

Globetrotter udnævnt til professor

Mere end 60 dage om året befinder han sig på den anden side af jordkloden, hvor han arbejder med næringsstofkredsløb i agroøkosystemer og kapacitetsudvikling på universiteter i udviklingslandene. Andreas de Neergaard er ny professor i undervisning og uddannelse på SCIENCE - Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.

I sin forskning fokuserer Andreas de Neergaard på bæredygtigt jordbrug, næringsstofudnyttelse, rodzone-processer og drivhusgasudledning fra landbrug i tropiske og subtropiske agro-økosystemer. Han har også været en nøglefigur i det succesfulde kandidatprogram SLUSE med universitetspartnere i bl.a. Malaysia, Thailand, Cambodja, Indonesien, Sydafrika og Kenya, og er initiativtager og leder af et europæisk eliteph.d.- program: Agtrain (Agricultural Transformation by Innovation).

Desuden er han studieleder for uddannelserne naturressourcer, agricultural development og den fælleseuropæiske Agris Mundus-uddannelse på SCIENCE.

Med professoratet i undervisning og uddannelse bliver indsatsen for didaktikudvikling på naturressourceområdet styrket:

- Andreas de Neergaard er en dygtig og vellidt underviser, vejleder og studieleder. Han har et enormt drive og han har givet dele af vores ”grønne uddannelser” et stærkt internationalt sigte. Jeg ved Andreas har mange nye og innovative ideer til, hvordan vi uddanner kompetente kandidater til at møde erhvervslivet i de kommende år og jeg ser meget frem til det fortsatte samarbejde, siger institutleder på Plante- og Miljøvidenskab Svend Christensen.

Tiltrædelsesforelæsning
Andreas de Neergaards tiltrædelsesforelæsning finder sted mandag d. 17. juni kl. 14 på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet i Festauditoriet, Bülowsvej 17, Frederiksberg. Tilmelding til efterfølgende reception skal senest d. 7. juni til sektionssekretær Lisbeth Axelsen liax@life.ku.dk