22. oktober 2012

Ny professor skaber mere viden om kemikaliers virkning på levende organismer

Nina Cedergreen er tiltrådt som professor i økotoksikologi på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet. Nina Cedergreen vil have særligt fokus på kemikaliers opførelse og virkning, når forskellige kemikalier vekselvirker med hinanden og med miljøet.

Nina CedergrenProfessoratet er forankret på Institut for Plante- og Miljøvidenskab, hvor institutleder Svend Christensen er glad for, at der nu bliver sat yderligere fokus på den aktuelle samfundsudfordring:

- Med Nina Cedergreens ekspertise kan vi få skabt mere viden om, hvad der sker, når stoffer mødes, og hvordan nogle kemikalier endda forstærker hinandens virkning. I det daglige bliver vi jo udsat for en lang række kemikalier, og mens nogle i sig selv er harmløse, kan de i kombinationen med andre stoffer have skadelige virkninger. Det er nødvendigt at få viden om kombinationsvirkninger, for de stoffer, vi bruger i eksempelvis fødevareindustrien og landbruget eksisterer aldrig isoleret, siger Svend Christensen.

Nina Cedergreen, der har en ph.d.-grad i biologi fra 2001, er leder af forskergruppen Økotoksikologi på SCIENCE. Gruppens fokus er kemikaliers indvirkning på organismer og deres fysiologi og på populationer og økosystemer.

Tiltrædelsesforelæsning

Nina Cedergreens tiltrædelsesforelæsning finder sted fredag d. 14. december kl. 14 på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet i Festauditoriet, Bülowsvej 17, Frederiksberg. Presse er velkommen.

Tilmelding til den efterfølgende reception skal ske inden den 1. december til jehoe@life.ku.dk.