28. september 2012

Usynlige antioxidanter i nordiske jordbær

Ny forskning fra Københavns Universitet viser, at jordbær som er dyrket i Danmark eller Norge har højere koncentration af visse antioxidanter, end hvis samme sort er dyrket i Sydeuropa.

Indholdet af vitaminer og andre bioaktive stoffer varierer mellem forskellige sorter af jordbær, men der er også forskelle, når den samme sort dyrkes på forskellige breddegrader. Forskere fra Tyskland, Schweiz, Norge og Danmark har dyrket tre forskellige sorter af jordbær på fire forskellige breddegrader, fra Stjørdal i Norge (63⁰36’N) til Conthey i Schweiz (46⁰12’N) for at undersøge effekten af bl.a. daglængde og temperatur på koncentrationen af bioaktive stoffer.

Lektor Torben Bo Toldam-Andersen fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet siger:

- Jordbær er rige på C-vitamin og mange andre antioxidanter, heriblandt anthocyaniner, som giver jordbærrene den røde farve. Det er især planternes arvemasse, der bestemmer koncentrationen af disse sundhedsrelaterede indholdsstoffer i bærrene, ligesom arvemassen har afgørende betydning for bærrenes form, fasthed og ikke mindst smag, men vi kan nu dokumentere, at også klimaet har en effekt.

Jordbær, som er dyrket i Skandinavien, er generelt lysere i farven end bær af samme sort, som er dyrket sydpå, og forskerne kunne bekræfte antagelsen om, at nordligt dyrkede jordbær har lavere koncentration af anthocyaniner end bær fra sydlige lokaliteter. Imidlertid påviste de, at Skandinaviske jordbær havde højere koncentration af flere andre antioxidanter.

- Vi målte koncentrationen af en lang række forskellige stoffer, som virker som antioxidanter. Nogle af disse stoffer har en kraftig rød eller lilla farve, men der findes også farveløse antioxidanter. Man kan således ikke vurdere indholdet af antioxidanter alene ud fra bærrenes farve. Vi fandt, at de nordiske bær havde 25 til 30% højere koncentration af nogle phenoler, som har en meget høj antioxidant kapacitet.

I Schweiz og Tyskland høster man jordbær fra midt i maj, mens sæsonen først begynder en måned senere i Danmark og endnu senere i Norge. Nordligt dyrkede jordbærplanter får således mange flere lyse timer i modningsperioden end sydligt dyrkede, mens gennemsnitstemparaturen er lidt lavere.

- Både daglængde, gennemsnitstemperatur og udsving i temperatur henover døgnet påvirker jordbærrenes kemiske sammensætning, og vi fandt stor variation. Det generelle billede var, at den totale antioxidant kapacitet var højere i nordiske bær, når samme sort blev dyrket på forskellige breddegrader, men sortsforskellene var større end effekten af breddegraden.

Forskningsresultaterne er publiceret i det videnskabelige tidskrift 'Journal of Berry research' i juni 2012.