21. marts 2012

Ny professor skaber nye planter og teknologier til gavn for miljøet

Lektor Renate Müller er tiltrådt som professor med særlige opgaver i prydplanter og translationel plantevidenskab på Institut for Jordbrug og Økologi. Den nye professor vil med sin forskning udvikle miljøvenlige dyrkningsmetoder og prydplanter af høj kvalitet, og institutleder Svend Christensen glæder sig over de erhvervsrettede muligheder:

”Renate Müllers forskning er til stor gavn for gartneribranchen. I dag skal dyrkningen af prydplanter foregå med et begrænset forbrug af ressourcer, samtidig med at planterne skal være af høj kvalitet, og her er Renate Müller med til at bane vejen for fremtidens produktion. Forskningen danner grundlag for udvikling af nye produkter og teknologier, og jeg ser frem til et styrket samarbejde med sektoren.”

Renate Müller forsker i de fysiologiske og genetiske faktorer, der bestemmer kvalitet og holdbarhed hos prydplanter, og udvikler bioteknologiske metoder som miljøvenlige alternativer til kemikalier. Forskningen danner bro mellem grundlæggende og anvendt forskning, og den stærke forskningsprofil åbner op for nye erhvervssamarbejder.

Professoratet omfatter desuden forskning i samspillet mellem planter og mennesker i indendørs miljøer og forbinder her viden fra psykologi, sundheds- og naturvidenskab.

Baggrund

Renate Müller er en kapacitet indenfor plantevidenskab med mange års international erfaring fra både industri og forskning, en ph.d-grad i hortonomi samt en doktorgrad i plantevidenskab. Renate Müller har de sidste 6 år været lektor på Institut for Jordbrug og Økologi. Forskergruppen omkring Renate Müller har flere samarbejdsprojekter med industrien og indgår i et konsortium med bl.a. danske og internationale forædlingsfirmaer.

Tiltrædelsesforelæsning

Tiltrædelsesforelæsningen finder sted op til den internationale Fascination of Plants Day - onsdag d. 16. maj kl. 14 på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet i Festauditoriet på Bülowsvej 17, Frederiksberg.

Yderligere oplysninger

For yderligere oplysninger kontakt venligst Professor Renate Müller - ren@life.ku.dk