3. september 2012

Ny professor i miljømikrobiologi og bioteknologi

Christopher Rensing er netop tiltrådt som professor i mikrobiologi og bioteknologi på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet. Hensigten er skabe større indsigt i samspillet mellem metal og mikrober, som har stor betydning for miljø og sundhed.

Christopher Rensing vil med professoratet skabe ny viden om samspillet mellem mikroorganismer og metaller.

Professoratet ligger på Institut for Plante- og Miljøvidenskab på SCIENCE, hvor institutleder Svend Christensen glæder sig over samarbejdet:

- Chris Rensings forskning danner grundlag for viden, der har stor samfundsmæssig betydning. Metaller er væsentlige for mikroorganismers produktion af drivhusgasser og dermed for globale klimaforandringer. Samtidig er en forståelse af samspillet mellem metaller, mikroorganismer og planter centralt for den fremtidige oprensning af metalforurenede miljøer, siger Svend Christensen.

Christopher Rensing vil desuden kaste nyt lys over den betydning, metaller har for bakteriers evne til at fremkalde sygdomme, og han er en pioner inden for anvendelsen af metaloverflader til at bekæmpe infektioner i hospitalsmiljøer.

Tysk-amerikanske Christopher Rensing kommer fra en stilling på det amerikanske non-profit forskningsinstitut Research Triangle Institute International i North Carolina. Inden da var han 12 år på University of Arizona.

Tiltrædelsesforelæsning

Christopher Rensings tiltrædelsesforelæsning finder sted onsdag d. 5. december kl. 14 på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet i Festauditoriet, Bülowsvej 17, Frederiksberg. Presse er velkommen.

Tilmelding til den efterfølgende reception skal ske inden d. 23. november til Lisbeth Axelsen på liax@life.ku.dk.