Secretory Pathway Pumps – Københavns Universitet

Mange cellulære membraner viser en asymmetrisk lipidfordeling, der er afgørende for celleoverlevelse. Denne asymmetri genereres af membrantransportører (Flippaser eller P4-ATPaser) ved forbrug af ATP.

Vores interesse ligger i at løse de mekanismer, der danner grundlaget for dannelsen af ​​lipidasymmetri og dens forbindelse til vesikeldannelse i sekretoriske processer. Til dette anvender vi en flersidet tilgang til karakteriseringen af ​​mekanismer, regulering og fysiologisk funktion af plante- og gær P4-ATPase flippaser, ved anvendelse af en bred vifte af molekylærbiologiske, biokemiske, biofysiske og avanceret bioimaging tekniker baseret på homologe og heterologe ekspressionssystemer.

Forskningstemaer

Forskningsprojekter

  • LIFER: evaluating the use of lipids as phosphate-containing fertilizers (Funded by Villum Fonden)

  • Finding a solution to the giant substrate problem: the mechanism of lipid translocation by P4-ATPase flippases

  • Generation of a new heterologous overexpression platform for purification of lipid flippases for biochemical and biophysical studies

  • Unraveling the physiological relevance of a plant lipid flippase during plant immune responses

Gruppemedlemmer

For studerende

  • Hvis du er interesseret i at lave et projekt, kan du læse mere om dine muligheder i projektdatabasen:

  • Projektdatabase for studerende

  • Institut for Plante- og Miljøvidenskab har forskellige bachelor- og kandidatuddannelser:

  • Læs mere om dine muligheder her
  • Ekstra information / Sidebar