Vi studerer strukturen, funktionen og reguleringen af primær aktiv transport på tværs af membraner. Vores primære fokus er P-type ATPase pumper, der danner en stor superfamilie hos alle former for liv. P-type ATPaser pumpe kationer (som essentielle metaller, calcium og protoner) og phospholipider på tværs af membraner. Velkarakteriserede medlemmer af denne familie er afgørende for mange grundlæggende funktioner i celler, og vi tilstræber at tildele fysiologiske funktioner til andre, mindre karakteriserede pumper. Alle medlemmer af denne familie danner en phosphoryleret reaktionscyklusmellemprodukt, derfra navnet P-type, og deres udvikling rejser spørgsmål, som vi forsøger at besvare. Pumpemekanismen hos disse biologiske nanomaskiner og hvordan pumpning reguleres, undersøges også.

Forskningstemaer

Forskningsprojekter

Gruppemedlemmer

For studerende

  • Hvis du er interesseret i at lave et projekt, kan du læse mere om dine muligheder i projektdatabasen:

  • Projektdatabase for studerende

  • Institut for Plante- og Miljøvidenskab har forskellige bachelor- og kandidatuddannelser:

  • Læs mere om dine muligheder her