Et grundlæggende træk ved eukaryotiske celler er deres kompartmentalisering ved biologiske membraner i forskellige organeller. Hver membran består af tusindvis af interagerende lipider og proteiner, der er nødvendige for basale processer, fra fotosyntese til vedligeholdelse af elektrokemiske gradienter på tværs af membraner. Mange cellulære membraner viser en asymmetrisk lipidfordeling, der er afgørende for celleoverlevelse. Denne asymmetri genereres af membrantransportører (Flippaser).

Vi er interesserede i at afsløre funktion, regulering og fysiologisk betydning hos flippaser og deres komplekser. Til dette anvender vi en bred vifte af molekylærbiologiske, biokemiske, biofysiske og avanceret bioimaging tekniker baseret på homologe og heterologe ekspressionssystemer herunder syntesen af specifikke lipidprober til karakterisering af membranegenskaber, protein-membran interaktioner og lipidfordeling.

Forskningstemaer

Forskningsprojekter

  • Understanding the regulation of P4 ATPase flippases by lipids and proteins (supported by Villum Fonden)
  • Unravelling the physiological roles of plant P4 ATPase flippases (supported by Villum Fonden)
  • Tracking down lipid flippases and their role in muscle cell development (supported by Lundbeck)

Gruppemedlemmer

For studerende

  • Hvis du er interesseret i at lave et projekt, kan du læse mere om dine muligheder i projektdatabasen:

  • Projektdatabase for studerende

  • Institut for Plante- og Miljøvidenskab har forskellige bachelor- og kandidatuddannelser:

  • Læs mere om dine muligheder her