Vores gruppe forsker i biokemien og biosyntesen bag planternes værdifulde specialiserede metabolitter, nærmere bestemt terpenoider. Terpenoider anvendes af planter til forsvar og tilpasning. Derudover udnyttes de også af mennesker, eftersom mange af dem har vist sig at være effektive i behandlingen af en lang række lidelser.

Vores arbejde fokuserer på identifikation, udredning og karakterisering af planteterpenoiders biosynteseveje og udvikling af platforme til heterolog fremstilling af værdifulde bioaktive stoffer. Vi anvender principperne i kombinatorisk biokemi og sigter mod at udvikle diterpenoider, der er hidtil ukendte i naturen og har unikke, ændrede eller forbedrede farmakologiske egenskaber.

Find mere information om gruppen i menuen under billedet.