Diterpenoids – Institut for Plante- og Miljøvidenskab - Københavns Universitet

Diterpenoider er specialiserede metabolitter, der hovedsageligt produceres af planter. Planterne bruger dem som forsvars- og tilpasningsstoffer, der fremmer planternes overlevelse i et skiftende og fjendtligt miljø. Disse stoffer er også vigtige for mennesker, da mange af dem anvendes til behandling af en bred vifte af patologier.

Vores forskningsgruppe er primært fokuseret på identifikation, belysning og karakterisering af biosyntetiske veje for nye plantediterpenoider, og på udvikling af platforme til den heterologe produktion af bioaktive højværdistoffer fra planter. Derudover, ved anvendelse af principperne om kombinatorisk biokemi, undersøges og udvikles ny-i-naturen diterpenoider med nye, ændrede eller forbedrede farmakologiske egenskaber. Forbindelser der kan indgå som behandling mod kræft, Alzheimers- og Parkinsons sygdom er i fokus.

Forskningstemaer

 • Elucidation of the biosynthetic pathways of bioactive diterpenoids: We are engaged with medicinal plant species such as Coleus forskohlii (target compound: Forskolin), Vitex agnus-castus (target: dopaminergic compounds), T. wilfordii (target: Triptolide), Euphorbia lathyris and Euphorbia peplus (Target: ingenol-3-angelate pathway), Eremophila spp. (target: serrulatanes) and Ginkgo biloba (target: Ginkgolide diterpenoids).
 • Combinatorial biochemistry to uncover the synthesis of structural analogs or new-to-nature diterpenoids by mixing and matching biosynthetic modules from different species, in plant or yeast cells.
 • Light-Driven biosynthesis of high-value diterpenoids by introducing elucidated pathways into green cells such as cyanobacteria, algae or moss. This enables production driven by sunlight as the only energy source. Done in collaboration with Poul Erik Jensen’s Group at PLEN, UPCH.
 • Sustainable production of diterpenoids: Through techniques of synthetic biology, we are introducing functional biosynthetic pathways in scalable heterologous hosts (e.g. yeast).
 • Regulation of diterpenoids biosynthesis: We study the factors that regulate terpenoids biosynthesis at molecular and biochemical level. Forskolin pathway is used as model where structural and functional roles of the forskolin metabolon components are studied.

Forskningsprojekter

Gruppemedlemmer

For studerende

 • Hvis du er interesseret i at lave et projekt, kan du læse mere om dine muligheder i projektdatabasen:

 • Projektdatabase for studerende

 • Institut for Plante- og Miljøvidenskab har forskellige bachelor- og kandidatuddannelser:

 • Læs mere om dine muligheder her
 • Forskningscentre

  Partnere og netværk

  • Professor Poul Erik Jensen, Department of Plant and Environmental Science, University of Copenhagen
  • Professor Ulrik Gether, Department of Neuroscience, University of Copenhagen
  • Dan Stærk, Department of Drug Design and Pharmacology, University of Copenhagen
  • Dr Mike Bayly, University of Melbourne, Australia
  • Bevan Buirchell, Wise Owl Consulting, Perth, Australia
  • Dr Susan Semple, University of South Australia, Australia
  • Evolva

  Ekstra information / Sidebar