Diterpenoider er specialiserede metabolitter, der hovedsageligt produceres af planter. Planterne bruger dem som forsvars- og tilpasningsstoffer, der fremmer planternes overlevelse i et skiftende og fjendtligt miljø. Disse stoffer er også vigtige for mennesker, da mange af dem anvendes til behandling af en bred vifte af patologier.

Vores forskningsgruppe er primært fokuseret på identifikation, belysning og karakterisering af biosyntetiske veje for nye plantediterpenoider, og på udvikling af platforme til den heterologe produktion af bioaktive højværdistoffer fra planter. Derudover, ved anvendelse af principperne om kombinatorisk biokemi, undersøges og udvikles ny-i-naturen diterpenoider med nye, ændrede eller forbedrede farmakologiske egenskaber. Forbindelser der kan indgå som behandling mod kræft, Alzheimers- og Parkinsons sygdom er i fokus.