Research Group: Molecular Plant Breeding

Forskergruppen udfører tværfaglig forskning, der kombinerer molekylær genetik, genomforskning og bioteknologi med den klassisk avl af afgrødeplanter for at imødekomme efterspørgslen efter udbytte, kvalitet, nye produkter og lavere input under forandrende klimaforhold.

For at muliggøre dette er plantegenetiske ressourcer som genotypsamlinger af byg, hvede, ærter og gulerødder samt mutantpopulationer blevet etableret. En platform, der bruger konventionel kvantitativ genetik og molekylær markørteknologi sammen med komplementære tilgange som QTL-analyse og genomfattende associeringsundersøgelser (GWAS), er blevet bygget til analyse af komplekse egenskaber.

Dette vil muliggøre genomisk udvælgelse og nye opdrætsteknologier, såsom site-specifik mutagenese og anvendelse af teknologier til brug inden påbegyndelsen af planteavlsprocessen.