Forskergruppen udfører tværfaglig forskning, der kombinerer molekylær genetik, genomforskning og bioteknologi med den klassisk avl af afgrødeplanter for at imødekomme efterspørgslen efter udbytte, kvalitet, nye produkter og lavere input under forandrende klimaforhold.

For at muliggøre dette er plantegenetiske ressourcer som genotypsamlinger af byg, hvede, ærter og gulerødder samt mutantpopulationer blevet etableret. En platform, der bruger konventionel kvantitativ genetik og molekylær markørteknologi sammen med komplementære tilgange som QTL-analyse og genomfattende associeringsundersøgelser (GWAS), er blevet bygget til analyse af komplekse egenskaber.

Dette vil muliggøre genomisk udvælgelse og nye opdrætsteknologier, såsom site-specifik mutagenese og anvendelse af teknologier til brug inden påbegyndelsen af planteavlsprocessen.

Forskningstemaer

Forskningsprojekter

 • ClimBar: An integrated approach to evaluate and utilise genetic diversity

 • GenSAP: Center for Genomic Selection in Animals and Plants

 • Phenohunt - Physiological phenotyping based hunt for stress tolerance genes in wheat – understanding the photosynthetic efficiency under heat stress

 • SAMKORN

 • Pea genotyping - Propagation and characterization of old pea cultivars for modern Danish agriculture

 • Plantepigment - Developing plants for production of natural colours for food

 • Biovalue

Gruppemedlemmer

For studerende

 • Hvis du er interesseret i at lave et projekt, kan du læse mere om dine muligheder i projektdatabasen:

 • Projektdatabase for studerende

 • Institut for Plante- og Miljøvidenskab har forskellige bachelor- og kandidatuddannelser:

 • Læs mere om dine muligheder her
 • Forskningscentre

 • The Sino-Danish Center for Education and Research (SDC)
 • is a joint project on education and research between the eight Danish universities, the Danish Ministry of Science, Innovation and Higher Education, the University of the Chinese Academy of Sciences (UCAS) and the Chinese Academy of Sciences (CAS). The overall aim of SDC is to promote and strengthen collaboration between Danish and Chinese research and learning environments for the benefit of both countries.

  Partnere og netværk

  BGN – BarleyGenomeNetwork.