Plant systematics – Institut for Plante- og Miljøvidenskab - Københavns Universitet

Forskningsgruppen Plant Systematics udfører undersøgelser om:

 1. Artsmangfoldighed og forhold mellem kultiverede planter og deres vilde slægtninge
 2. Tropisk agro-biodiversitet og etno-botanik
 3. Genetisk diversitet, evolution og domesticering af planter
 4. Molekylær- og morfologisk identifikation af planter på alle niveauer
 5. Molekylære metoder i plantesystematik og fylogeni
 6. Genetiske ressourcer til fremtidig avl.

Vi fokuserer på de anvendte aspekter af disse emner, dvs. hvordan kan den genetiske og morfologiske variation i planter hjælpe med at optimere planteavlstrategier? Hvad er potentialet ved kendt og hidtil ukendt genetisk variation inden for og mellem arter? Hvordan kan molekylær identifikation gavne jordforvaltning i både naturlige og dyrkede områder?

Vi tilbyder botaniske rådgivningstjenester. Læs mere om, hvad vi kan gøre for dig her.

Forskningsprojekter

Gruppemedlemmer

For studerende

 • Hvis du er interesseret i at lave et projekt, kan du læse mere om dine muligheder i projektdatabasen:

 • Projektdatabase for studerende

 • Institut for Plante- og Miljøvidenskab har forskellige bachelor- og kandidatuddannelser:

 • Læs mere om dine muligheder her
 • Ekstra information / Sidebar