Research Group: Plant Ecology

Planter samvirker med mange forskellige organismer i deres omgivelser, hvilket har stor virkning på deres overlevelse, reproduktion og populationsstørrelse.

Vores forskergruppe undersøger planters positive og negative samspil med andre planter, insekter, sygdomme og rod-associerede mikroorganismer. Vi benytter grundvidenskabelig forskning til at klargøre anvendte problemstillinger i planteproduktion.

Vores forskning omfatter planters forsvar mod insekt-skadedyr, metoder til at forbedre produktivitet af afgrødeblandinger, underjordiske interaktioner mellem dyrkede planter og mellem planter og associerede mikroorganismer, anvendelse af evolutionær teori i landbrug samt udvikling af robuste urteagtige plante-blandinger til byområder.

 

 

 

 

 

 

Gruppemedlemmer

Navn Titel Telefon E-mail
Ioulietta Moustaka Ph.d.-stipendiat +4535332957 E-mail
Jacob Weiner Professor +4535332822 E-mail
Thure Pavlo Hauser Lektor +4535332818 E-mail