Planter samvirker med mange forskellige organismer i deres omgivelser, hvilket har stor virkning på deres overlevelse, reproduktion og populationsstørrelse.

Vores forskergruppe undersøger planters positive og negative samspil med andre planter, insekter, sygdomme og rod-associerede mikroorganismer. Vi benytter grundvidenskabelig forskning til at klargøre anvendte problemstillinger i planteproduktion.

Vores forskning omfatter planters forsvar mod insekt-skadedyr, metoder til at forbedre produktivitet af afgrødeblandinger, underjordiske interaktioner mellem dyrkede planter og mellem planter og associerede mikroorganismer, anvendelse af evolutionær teori i landbrug samt udvikling af robuste urteagtige plante-blandinger til byområder.