Planter samvirker med mange forskellige organismer i deres omgivelser, hvilket har stor virkning på deres overlevelse, reproduktion og populationsstørrelse.

Vores forskergruppe undersøger planters positive og negative samspil med andre planter, insekter, sygdomme og rod-associerede mikroorganismer. Vi benytter grundvidenskabelig forskning til at klargøre anvendte problemstillinger i planteproduktion.

Vores forskning omfatter planters forsvar mod insekt-skadedyr, metoder til at forbedre produktivitet af afgrødeblandinger, underjordiske interaktioner mellem dyrkede planter og mellem planter og associerede mikroorganismer, anvendelse af evolutionær teori i landbrug samt udvikling af robuste urteagtige plante-blandinger til byområder.

Forskningstemaer

  • Planters forsvar mod herbivorer og effekt af associerede mikroorganismer

  • Interaktioner mellem planter, specielt konkurrence mellem afgrøder og ukrudt og konkurrence mellem rødder

  • Plantevækst, resurse-allokering og planters livshistorie

  • Planters funktionelle egenskaber – inkl. variation, plasticitet og effekt på samdyrkede afgrøder

  • Effekter af artsblandinger på produktivitet og stabilitet af plantesamfund til bl.a. designede bevoksninger til by-beplantning

Forskningsprojekter

Gruppemedlemmer

For studerende

  • Hvis du er interesseret i at lave et projekt, kan du læse mere om dine muligheder i projektdatabasen:

  • Projektdatabase for studerende

  • Institut for Plante- og Miljøvidenskab har forskellige bachelor- og kandidatuddannelser:

  • Læs mere om dine muligheder her