Plant Ecology – Københavns Universitet

Forskningsgruppen i Plant Ecology udfører forskning inden for grundlæggende og anvendt planteøkologi. Vi lægger vægt på anvendelsen af ​​økologisk viden til planteproduktionssystemer.

Senest har forskning fokuseret på ukrudtsundertrykkelse af korn, principper for udvikling af optimale afgrødeblandinger, optimering af biomasseproduktion i eksperimentelle plantesamfund, underjordiske interaktioner mellem afgrødeplanter, udvikling af "subsidiære afgrøder", anvendelse af evolutionsteori i landbruget samt udviklingen af ​​lav-vedligeholdelses, urteagtige vegetationstyper til byområder og grønne områder i forstæder.

Forskningstemaer

 • Plant-plant interactions

 • Plant competition

 • Plant growth and resource allocation

 • Individual variation within plant populations

 • Root interactions

 • Kin recognition

 • Functional trait diversity

 • Trait plasticity

 • Sustainable agricultural practices

 • Crop-weed competition

 • Application of ecological and evolutionary knowledge to plant production systems

 • Variety mixtures

 • Intercrops

 • dDsigned plant communities

 • Urban greening

Forskningsprojekter

Gruppemedlemmer

For studerende

 • Hvis du er interesseret i at lave et projekt, kan du læse mere om dine muligheder i projektdatabasen:

 • Projektdatabase for studerende

 • Institut for Plante- og Miljøvidenskab har forskellige bachelor- og kandidatuddannelser:

 • Læs mere om dine muligheder her
 • Ekstra information / Sidebar