Insekter og mider er udsat for infektionssygdomme, der kan have alvorlig effekt på værtsdygtighed. Vi studerer grundlæggende- og anvendte aspekter af insektpatologi.

De grundlæggende aspekter spænder fra studier om mangfoldighed og fylogenetik, udvikling af infektionsprocesser og værtsforsvarsmekanismer til insektspatogenernes økologi og livscyklus.

De anvendte aspekter af insektpatologi er tofoldige: 1) udvikling af insektpatogener som biologiske kontrolmidler af insekt- og mideskadedyr, for at levere bæredygtige løsninger til skadedyrsbekæmpelse, og 2) forebyggelse af sygdomme i gavnlige insekter som honningbier, andre pollinatorer, rovdyr samt insekter anvendt til mad og foder.

Vores forskning er opdelt i fem forskningsemner.