Vores team studerer de økologiske interaktioner mellem skadedyr, gavnlige leddyr og planter, og udviklingen af ​​disse interaktioner i forvaltede og naturlige økosystemer. Dette omfatter effekterne af klima, afgrøder og plantediversitet på herbivorer og på deres rovdyr, parasitoider og på vilde pollinatorer i skalaer fra individ til landskab.

Vores studier udgør grundlaget for den videre udvikling af forebyggende foranstaltninger og overvågningssystemer for IPM, og omfatter undersøgelser af virkningen af landbrugspraksis på dyreliv på befolknings- og landskabsniveau, om biodiversitet generelt, funktionel biodiversitet samt økologiske aspekter af invasive arter.